Minister wil meer mbo-studenten naar buitenland

Het percentage mbo-studenten dat een deel van de studie in het buitenland volgt, moet de komende jaren stijgen naar tien procent. Dat schrijft minister Van Engelshoven in haar brief over ‘Internationalisering in evenwicht’.

Volgens minister Van Engelshoven is het vanzelfsprekend dat in een arbeidsmarkt die almaar internationaler wordt studenten tijdens hun opleiding internationale ervaring opdoen. Het verwerven van internationale competenties – vaardigheden die nodig zijn om in een globaliserende wereld te functioneren – is voor een steeds groter deel van de beroepsbevolking onmisbaar. Waar in het hoger onderwijs de laatste tijd vooral zorgen zijn over een overdaad aan internationalisering, mag er in het mbo nog wel een schepje bovenop.

Ambitie
In de brief ‘Internationalisering in evenwicht’ schrijft minister Van Engelshoven dat het percentage mbo-studenten met internationale ervaring tussen 2013 en 2015 is gestegen naar zeven procent. Dat is volgens haar echter niet genoeg. Haar expliciete ambitie is om de uitgaande mobiliteit (Nederlandse mbo-studenten die naar het buitenland gaan voor een deel van de studie of de stage) de komende vijf jaar te verhogen naar tien procent.

Kwaliteitsagenda
Het realiseren van deze ambitie is volgens de minister vooral de verantwoordelijkheid van de mbo-scholen zelf. Voor de financiering kunnen zij gebruik maken van het programma Erasmus+. Ook kunnen zij internationaliseringsambities opnemen in de kwaliteitsagenda die zij dit najaar opstellen. Voor grensregio’s ligt het voor de hand die te doen samen met scholen en bedrijven over de grens. Veel buitenlandse bedrijven zijn al door SBB erkend als leerbedrijf.

Omkeerregeling
Wat de minister wel zelf gaat doen is onderzoeken of de eisen aan buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren omlaag kunnen. Via de omkeerregeling mag de inkomende student het Nederlands op een lager niveau beheersen, als hier een hoger niveau Engels tegenover staat. Deze omkeerregeling wil de minister ook toepassen op het Duits. Van angst voor een overdaad aan buitenlandse studenten is in het mbo, anders dan in het hoger onderwijs, nog geen sprake.

Lees hier de volledige brief ‘Internationalisering in evenwicht’

Lees ook: ‘Ook aandacht voor mbo bij internationalisering’