‘Ook aandacht voor mbo bij internationalisering’

De MBO Raad wil dat het mbo een volwaardige plek krijgt in de internationaliseringsagenda die het ministerie van Onderwijs aan het opstellen is.

In een brief aan minister Ingrid van Engelshoven pleit de MBO Raad, samen met jongerenorganisatie JOB en internationaliseringsstimulator Nuffic, voor meer aandacht voor het mbo. Minister Van Engelshoven heeft onlangs aan de Tweede Kamer toegezegd om voor de zomer van 2018 met een visie te komen op internationalisering in het hoger onderwijs. In die visie moet ook aandacht voor het mbo komen, zo stellen de briefschrijvers.

Extra geld
Vanuit het ministerie is al langer aandacht voor internationalisering in het mbo. Zo stelde het ministerie vorig jaar extra geld beschikbaar om internationalisering in het mbo te ondersteunen. Ook is internationalisering een van de aangedragen speerpunten in het excellentiebeleid dat mbo-scholen deze jaren op poten zetten.

Belemmeringen
Desondanks zijn er nog steeds knelpunten die een ambitieuze internationaliseringsaanpak in het mbo in de weg staan. Volgens de briefschrijvers gaat het dan onder andere om wettelijke beperkingen voor examinering in het buitenland, de moeizame erkenning van beroepskwalificaties over de grens en de Nederlandse taaleisen voor anderstalige mbo-studenten. De briefschrijvers sluiten hun oproep af met de wens om het mbo integraal onderdeel te laten maken van de ambities op het terrein van internationalisering.

Lees ook:
Extra impuls voor internationalisering in het mbo
Internationalisering: ook in het mbo
Nuffic ondersteunt mbo-scholen bij internationalisering