Minister ‘zeer ontevreden’ over resultaten salarismix

Minister Ingrid van Engelshoven is ‘zeer ontevreden’ over de resultaten van de afspraken met mbo-scholen over de zogenaamde salarismix. Ondanks extra geld hebben scholen veel te weinig docenten laten doorstromen naar hogere loonschalen.

Eerder dit jaar betoogde minister Van Engelshoven nog dat de afspraken over doorstroming van mbo-docenten wel zijn nagekomen. Het ministerie heeft sinds 2008 extra geld beschikbaar gesteld voor scholen uit de Randstad om meer docenten te laten doorstromen naar hogere loonschalen. Met deze scholen zijn individuele afspraken gemaakt om tot een bepaalde ‘salarismix’ te komen. Het uiteindelijke doel is dat meer docenten in de hogere schalen LC en LD komen.

Onderzoek

Eerder dit jaar had het Platform Medezeggenschap MBO gemeld dat van deze afspraken weinig terecht is gekomen. Uit eigen onderzoek bleek dat veel mbo-docenten nog steeds in schaal LB zitten. In een brief van 19 maart 2020 betoogde Van Engelshoven nog dat de afspraken grotendeels zijn nagekomen. Tegelijkertijd kondigde zij aan nader onderzoek te zullen doen. Uit dit onderzoek, dat al in september was afgerond, blijkt nu dat het Platform Medezeggenschap wel degelijk een punt heeft. In een brief aan de Tweede Kamer betoogde de minister dat de aandacht voor de afspraken onvoldoende is geweest. Zij wil daarom tot nieuwe afspraken komen.

CAO

In een debat met de Vaste Kamercommissie Onderwijs kreeg minister Van Engelshoven van Peter Kwint (SP) en Anne Kuik (CDA) vragen over de salarismix. Zij gaf nu aan de ontevredenheid van docenten te snappen. Zelf was zij ‘zeer ontevreden’ over de resultaten van de afspraken. In de nieuwe cao mbo, die later dit jaar tot stand moet komen, zullen betere afspraken gemaakt moeten worden.

Lees ook: Onderzoek pleit voor nieuwe afspraken over salarismix mbo