Minister zegt Rotterdamse opleidingen economie meer ruimte toe

Kiezen te veel studenten voor de studie economie? Volgens arbeidsmarktdeskundige Didier Fouarge wel. Minister Van Engelshoven wil scholen ruimte geven om economiestudenten meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt.

Tijdens een digitale conferentie vanuit Rotterdam stond het manifest ‘Vrije zones’ centraal. In dit afgelopen zomer verschenen manifest wordt een pleidooi gehouden om de Rotterdamse beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau meer ruimte te geven om hun opleidingen aan de vraag op de arbeidsmarkt aan te passen. Uit arbeidsmarktanalyses blijkt dat veel jongeren een economische opleiding kiezen, zonder zich echt te verdiepen in de kansen die zo’n opleiding bieden. Dit fenomeen doet zich zowel op het mbo als op de hogescholen voor. Om dit probleem aan te pakken hebben de economische opleidingen in Rotterdam (Albeda, Zadkine, de hogeschool Rotterdam en InHolland) een denktank aan het werk gezet. Zij publiceerde in juli het manifest ‘Vrije zones’. Voor de optie om met een numerus fixus te werken voelen de scholen niets. Zij pleiten voor ruimte om de economische opleidingen te verbreden, waardoor gediplomeerden breder op de arbeidsmarkt inzetbaar zijn.

Ruimte creëren

Tijdens de conferentie, vlot geleid door dagvoorzitter Jet de Ranitz, bleek minister Ingrid van Engelshoven enthousiast te zijn over de voorstellen: ‘Met de Rotterdamse instellingen onderken ik dat dit een hele belangrijke ontwikkeling is. Wetten zijn er om dingen mogelijk te maken en niet om in de weg te staan. Als we er samen voor gaan staan en zeggen dat dit een wenselijke ontwikkeling is, kan het niet zo zijn dat er wetten en regels zijn die het onmogelijk maken. Daar moeten we dan ruimte voor creëren, want dat zijn we aan studenten en bedrijven in de regio verplicht.’

Voorlichting

Naast de vraag hoe het economisch beroepsonderwijs beter kan worden ingericht, kwam ook de eenvoudige vraag aan de orde: worden er te veel economen opgeleid? Didier Fouarge van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (Universiteit Maastricht) meent van wel: ‘Zeker in het mbo zijn bepaalde richtingen in het economische domein helemaal niet zo kansrijk. Het is belangrijk dat we die boodschap goed doorgeven aan jongeren die voor een studiekeuze staan. In andere richtingen heerst juist krapte. Techniek, zorg, onderwijs: dat zijn allemaal richtingen waar jongeren meer kansen hebben.’ Maar volgens Fouarge heeft het geen zin jongeren verplicht een studie te laten volgen. Betere voorlichting over baankansen is cruciaal, aldus Fouarge. Hij heeft ook een tip voor jongeren: ‘Volg je hart, maar wel met verstand.’

De online conferentie is hier volledig terug te zien.

Lees ook: Denktank adviseert over economisch beroepsonderwijs in Rotterdam