Ministerie laat onderzoek doen naar toekomst mbo en hoger onderwijs

Een consortium van vijf organisaties doet in opdracht van het ministerie onderzoek naar de toekomst van mbo, hoger onderwijs en wetenschap. Iedereen die wil kan een bijdrage leveren.

Als het om onderwijs gaat, is het huidige kabinet dol op toekomstverkenningen. Al langer doet het ministerie van OCW onderzoek naar het mbo in 2030. De komende maanden verschijnen bovendien toekomstverkenningen naar het beroepsonderwijs en leven lang ontwikkelen. Daarnaast heeft het ministerie recent ook nog opdracht gegeven aan een groep van vijf deskundige bureaus om onderzoek te doen naar de toekomst van mbo, hoger onderwijs en wetenschap.

Veranderingen

Het onderzoek wordt uitgevoerd omdat, zo is op de website van het consortium te lezen, de wereld in sneltreinvaart verandert. Het gaat dan om zaken als klimaatverandering, energietransitie en grote sociaal-culturele veranderingen. Wat betekenen deze veranderingen voor het onderwijs? Die vraag gaan de vijf bureaus onderzoeken. Het gaat om onderzoekers met de nodige ervaring met het mbo, zoals KBA en ResearchNed (beide uit Nijmegen), het Kohnstamm Instituut en AEF.

2040

De bureaus hebben de opdracht om te onderzoeken hoe het onderwijs in 2040 eruit moet zien. Zij doen dat onder andere op basis van literatuuronderzoek en interviews met experts. Daarnaast kan iedereen die zich daartoe geroepen voelt, zijn of haar inbreng hebben. Zo zijn er in maart vier regiobijeenkomsten met vrije inschrijving. Daarnaast kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een online panel. Ten slotte kan iedereen via de website ideeën aandragen. Minister Dijkstra hoopt dat velen een bijdrage willen leveren: ‘Iedereen met ideeën, interesse en een warm hart voor vervolgonderwijs en wetenschap kan meedenken. Ik wil mensen oproepen om hun expertise en creativiteit in te zetten en ook te denken buiten de gebaande paden. Met zo’n open gesprek ontstaat er ruimte voor oplossingen. Zo geven we samen vorm aan een duurzaam en toekomstbestendig stelsel. Dat is essentieel voor Nederland als kennisland.’

Waaier

De bureaus moeten snel werk leveren: al in juni 2023 moet de toekomstverkenning gereed zijn. Rond dezelfde periode heeft minister Dijkgraaf eerder ook zijn toekomstverkenning voor het beroepsonderwijs aangekondigd. Nu is echter de bedoeling dat hij pas ‘na de zomer’ met zijn toekomstverkenning komt. De verwachtingen zijn hooggespannen: kan minister Dijkgraaf zijn ideeën over een waaier van gelijkwaardige opleidingen concreet maken? De komende maanden zal het duidelijk worden.

Update 14 februari: Aanvankelijk was het de bedoeling om twee toekomstverkenningen uit te voeren. De ene verkenning zou over hoger onderwijs en wetenschap gaan, de andere over ‘beroepsonderwijs’. Nu is besloten om de twee verkenningen te laten samensmelten.

Lees hier meer over de toekomstverkenning

Lees ook: Ministerie werkt verder aan toekomstvisie voor mbo