Ministerie werkt verder aan toekomstvisie voor mbo

Het ministerie van Onderwijs werkt aan een nieuwe visie op het mbo. Vijf werkgroepen buigen zich over de vraag: hoe ziet het mbo er in 2030 uit? In de open aanpak kan iedereen zijn steentje bijdragen.

Het project ‘MBO in 2030’ wil in co-creatie met zoveel mogelijk betrokkenen – scholen, docenten, studenten, werkgevers – tot een toekomstvisie voor het mbo komen. In december 2019 is tijdens een werkatelier gebrainstormd over de contouren van zo’n nieuwe visie. Volgens deze visie zijn er in 2030 geen mbo-scholen meer maar ‘regionale centra voor innovatie en beroepsonderwijs’. Concurrentie tussen onderwijsinstellingen bestaat niet meer, iedere regio krijgt een bepaald budget. Studenten volgen individuele leerroutes en komen tijdens hun werkzaam leven periodiek terug naar het onderwijs voor bijscholing.

Werkgroepen

In vervolg op de bijeenkomst van december zijn inmiddels vijf werkgroepen gestart. Deze werkgroepen zorgen voor een verdieping van de toekomstvisie. Zo is er een werkgroep die zich beraadt over het model van een ‘regionaal centrum voor innovatie en beroepsonderwijs’ (een CIB). Een andere groep buigt zich over het fenomeen ‘regionaal ecosysteem’. Andere werkgroepen houden zich bezig met gepersonaliseerd leren, de rol van docenten en valideren. Het is de bedoeling om de resultaten van de werkgroepen te bespreken tijdens een nieuw werkatelier in januari 2021. Dit werkatelier zal online plaatsvinden.

Meedoen?

Wie geïnteresseerd is in deelname aan een werkgroep kan dit melden via MBOin2030@minocw.nl. Meer informatie over het project is te vinden op: www.mboin2030.nl

Lees ook: Ministerie ontwikkelt toekomstvisie op mbo