Ministerie: ook na zomer online onderwijs

De mbo-scholen zijn na de zomer nog grotendeels aangewezen op het verzorgen van online onderwijs. Bovendien moeten scholen het onderwijs zo inrichten dat studenten zo min mogelijk in de spits reizen.

Dat staat in het nieuwe ‘Servicedocument’ dat het ministerie van Onderwijs heeft opgesteld. Het document bevat richtlijnen en adviezen over het onderwijs zoals de mbo-scholen dat na de zomer gaan verzorgen. Hoewel het virus in Nederland grotendeels lijkt uitgedoofd, gaat het ministerie ervan uit dat online onderwijs in het mbo voorlopig nog de basis is. Ook om zo het aantal bewegingen van en naar de school te beperken. De vrees voor volle treinen, trams en bussen lijkt een doorslaggevende rol te spelen bij het advies om veel online les te blijven geven. Scholen worden opgeroepen om studenten te stimuleren zoveel mogelijk eigen vervoer te regelen en het gebruik van het openbaar vervoer te mijden.

‘Blended onderwijs’

Volgens het ‘Servicedocument 4.0’ is het verzorgen van ‘blended onderwijs’ in veel gevallen noodzakelijk. Dit wordt vertaald als een combinatie van fysiek onderwijs (op school of elders), afstandsonderwijs, zelfstudie en gezamenlijke opdrachten. Scholen dienen wel het aangepaste onderwijsprogramma vast te leggen in de ‘onderwijs- en examenregeling’, de zogenaamde OER. Het is namelijk, zo stelt het ministerie, belangrijk dat de student voorafgaand aan de start van het studiejaar weet hoe het programma in elkaar steekt.

Onderwijstijd

In het document wordt nadrukkelijk aangegeven dat de school onder deze omstandigheden veel ruimte heeft om af te wijken van wettelijke bepalingen. Ten aanzien van de onderwijstijd kunnen scholen – uiteraard beredeneerd – afwijken van de voorgeschreven verhouding tussen begeleide onderwijstijd, beroepspraktijkvorming en zelfstudie. Ook is er meer ruimte voor de inzet van experts uit de beroepspraktijk, bijvoorbeeld bij de begeleiding van projecten of in de vorm van gastlessen.

Keuzedelen

Ook ten aanzien van examinering en diplomering gelden er afwijkende eisen. Een en ander is vastgelegd in de ‘Handreiking verantwoord diplomabesluit’. Ten aanzien van de keuzedelen hebben scholen in het uiterste geval de mogelijkheid af te wijken van de eis dat studenten hiervoor examens hebben gedaan. Voor nieuwe studenten, die in het schooljaar 2020-2021 starten, geldt vooralsnog wel de verplichting om keuzedelen te volgens en hiervoor een examen te doen. Voor hen telt zelfs het resultaat voor de keuzedelen mee bij de diplomering.

Lees hier het nieuwste Servicedocument en alle andere relevante richtlijnen en adviezen

Lees ook ons dossier ‘Corona’