Ministerie start Actieprogramma leven lang ontwikkelen

Het ministerie van Onderwijs start een Actieprogramma om scholen te ondersteunen bij leven lang ontwikkelen. Een team gaat scholen ondersteunen.

Met het Actieprogramma wil het ministerie scholen helpen bij de ontwikkeling van leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld door uitleg te geven over regelgeving of door het delen van voorbeelden. Het Actieprogramma werkt nauw samen met het vorig jaar opgerichte Kennispunt MBO Leven lang Ontwikkelen van de MBO Raad.

Knelpunten

Veel scholen ervaren knelpunten bij het organiseren van opleidingen voor volwassenen. Het programmateam wil dat scholen optimaal van elkaars ervaringen kunnen leren. Concreet wil het programmateam in gesprek gaan met medewerkers van mbo-scholen over de opbrengsten van de gesprekken die het Kennispunt in 2018 voerde. Samen met het Kennispunt wil het ministerie bijeenkomsten organiseren om informatie en ervaringen te delen. En samen met de MBO Brigade wil het actieteam knelpunten en oplossingen in kaart brengen. Programmaleider van het team is Jonne Groot.

Regio

Het Actieprogramma richt zich zowel op publieke als private onderwijsinstellingen. Dat kan in de bol, bbl en de derde leerweg zijn, maar ook in delen van mbo-opleidingen in de vorm van certificaten. Daarbij zal ook aandacht zijn voor de partners in de regio.

Meer informatie
Het programmateam brengt op verzoek graag een bezoek aan uw school of regio. Wie meer informatie wil kan een bericht sturen aan: leven_lang_ontwikkelen@minocw.nl.

Lees meer op ons dossier Leven Lang Ontwikkelen