Ministerie steekt 20 miljoen in fusie ROC TOP en ROC van Amsterdam

Vanaf 1 januari 2024 willen het ROC van Amsterdam en ROC TOP bestuurlijk samengaan. Het ministerie van Onderwijs steekt ruim twintig miljoen euro in de fusie.

Dat is te lezen in een brief van minister Dijkgraaf van Onderwijs aan de Tweede Kamer. De gesprekken tussen ROC TOP en het ROC van Amsterdam zijn al langer gaande. Het veel kleinere ROC TOP, ontstaan in 2012 uit de failliete boedel van de Amarantis Groep, heeft het initiatief genomen tot de samenwerking. Recent is bij ROC TOP het inzicht doorgedrongen te klein te zijn om op lange termijn het hoofd boven water te houden. Een verkenning heeft tot de conclusie geleid dat een fusie tussen beide scholen verstandig is. Vanaf 1 januari 2024 willen de scholen bestuurlijk samengaan. Een volledige fusie zou vanaf schooljaar 2024/2025 kunnen plaatsvinden. De Commissie Macrodoelmatigheid zal daarvoor nog een fusietoets uitvoeren.

Goed nieuws

Volgens minister Dijkgraaf is de samenwerking tussen beide scholen goed nieuws. De studenten van ROC TOP kunnen hierdoor hun studie volgens plan afronden. Inmiddels was de nood bij ROC TOP flink gestegen. Voor veel opleidingen werden geen nieuwe studenten meer aangenomen. In de brief van Dijkgraaf is ook te lezen dat de continuïteit van het onderwijs van ROC TOP in gevaar was. Daarom heeft het ministerie ook gestimuleerd dat ROC TOP zou opgaan in het ROC van Amsterdam. Deze grote (en zeer rijke) mbo-school was bereid om ROC TOP over te nemen, maar wilde hiervoor wel een som geld ontvangen.

Bruidsschat

In de brief is te lezen dat het ROC van Amsterdam ruim 21 miljoen euro ontvangt. Verreweg het meeste geld komt van het ministerie van Onderwijs. De jaarlijkse knelpuntenpot van het ministerie (10 miljoen euro) wordt dit jaar volledig hieraan besteed. Ook de gemeente Amsterdam draagt eenmalig 1 miljoen euro bij. Het resterende bedrag van 10,3 miljoen euro heeft Dijkgraaf op zijn eigen begroting gevonden. De overige mbo-scholen dragen dus niet bij aan de bruidsschat die het ROC van Amsterdam ontvangt. Bij het faillissement van het ROC van Leiden was dit wel het geval.

Lees hier de brief van minister Dijkgraaf over het samengaan van beide scholen

Lees ook: ROC TOP en ROC van Amsterdam willen samengaan