ROC TOP en ROC van Amsterdam willen samengaan

De Amsterdamse mbo-scholen ROC TOP en het ROC van Amsterdam verkennen de mogelijkheden van meer samenwerking. De scholen lijken op weg naar een fusie.

Het initiatief tot samenwerking komt van ROC TOP, de kleine mbo-school die in 2012 ontstond na de ondergang van de Amarantis Onderwijsgroep. Samenwerking met het veel grotere ROC van Amsterdam is volgens ROC TOP nodig om hoogwaardig beroepsonderwijs in Amsterdam te behouden. Op de website wordt gesteld dat ROC TOP te klein is voor de grote maatschappelijke opgaven waar het mbo voor staat. Het gaat dan onder andere om het bevorderen van kansengelijkheid en het verbeteren van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd speelt ook de stijgende werkdruk onder medewerkers ‘binnen een relatief kleine mbo-instelling’.

Gesprekken

De komende periode verkennen de besturen van beide scholen welke kansen samenwerking biedt. De uitkomsten van deze verkenning zullen meer duidelijkheid geven over de vervolgstappen. In zowel de verkenning als bij eventuele vervolgstappen staat het belang van de studenten voorop. Het ministerie van Onderwijs en de gemeente Amsterdam staan achter het initiatief. Ook de ondernemingsraden van beide scholen ondersteunen de verkenning.

Zorg

De beide scholen werken nu al bij diverse vraagstukken samen. Zo verhuizen de zorg- en welzijnsopleidingen van ROC TOP binnenkort naar het voormalig Slotervaartziekenhuis, waar het ROC van Amsterdam is gestart met innovatieve zorgopleidingen binnen het Health Experience Centre.

Lees hier het bericht over de geplande samenwerking

Lees ook: ROC TOP concentreert zich in Amsterdam