MKB-subsidie voor leven lang ontwikkelen

MKB-werkgevers kunnen in maart subsidie aanvragen voor investeringen in leven lang ontwikkelen. Zij kunnen dit geld bijvoorbeeld gebruiken voor het starten van een bedrijfsschool. In totaal is voor de SLIM-regeling per jaar zo’n vijftig miljoen euro beschikbaar.

Het kabinet wil dat werkgevers en werknemers meer investeren in leven lang ontwikkelen. Om een ‘leercultuur’ in het MKB te stimuleren is een subsidiemogelijkheid geopend voor bedrijven uit het MKB-segment: de SLIM-regeling. SLIM is een afkorting van Subsidieregeling Leven lang ontwikkelen In Mkb-ondernemingen. Werkgevers kunnen de subsidie gebruiken om de vaardigheden van werknemers bij de tijd te houden. Dat kan bijvoorbeeld door werknemers een mbo-opleiding te laten volgen, maar de werkgever kan er ook voor kiezen samen met andere werkgevers een bedrijfsschool op te richten.

Leerrijke werkplek

Het kabinet hoopt dat via maatregelen als de SLIM-regeling ‘blijven leren’ ook in het mkb normaal wordt. Minister Koolmees: ‘Mkb-bedrijven vormen de ruggengraat van onze arbeidsmarkt. Bijna iedereen brengt er wel een deel van zijn carrière door. Daarom is het ook zo belangrijk dat we mkb-ondernemers een handje helpen bij het leren en ontwikkelen in hun bedrijf. Ik hoop dat alle ondernemers van Nederland de komende weken gaan nadenken over een eventuele subsidieaanvraag in maart. Wat zouden zij willen doen om van hun onderneming een leerrijke werkplek te maken?’

Eerste ronde

In maart kunnen werkgevers voor het eerst een subsidieaanvraag indienen. Er is in de eerste ronde een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar. Iedere ondernemer kan maximaal € 25.000 aanvragen. In september volgt een tweede subsidieronde. Het is bedoeling ook de komende jaren halfjaarlijks een subsidieronde te starten. Op de website www.slimwerkgeven.nl is alle informatie over een eventuele aanvraag te vinden.

Lees hier de volledige SLIM-regeling

Lees ook: Ontbreken leercultuur staat ‘leven lang leren’ in de weg