Ontbreken leercultuur staat ‘leven lang leren’ in de weg

De meeste Nederlanders zijn niet doordrongen van het belang om zich ook op latere leeftijd te blijven scholen. Het ontbreken van een leercultuur vormt een forse belemmering voor leven lang ontwikkelen. Dat concludeert bureau Panteia na onderzoek onder verschillende doelgroepen.

Waarom lukt het maar niet om van leven lang ontwikkelen een succes te maken? Op verzoek van de Tweede Kamer heeft bureau Panteia uitgebreid onderzoek gedaan naar deze vraag. Voor het onderzoek zijn tal van interviews gehouden. Het onderzoek richtte zich in het bijzonder op drie doelgroepen: lager en middelbaar opgeleiden, flexkrachten en alleenstaande moeders.

Dagelijks leven

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat veel werkenden nooit stilstaan bij het belang van leven lang ontwikkelen. ‘Men leeft vooral van de ene op de andere dag. Vooruitkijken is er vaak niet bij’, schrijft Panteia. Volgens het bureau is er bij veel mensen ergens wel sprake van een ‘latent besef’ dat scholing belangrijk is, maar komt hier in de praktijk meestal weinig van terecht. Mensen hebben hun handen vol aan de urgente zaken in het dagelijks leven. Bovendien hebben veel mensen door eerdere ervaringen geen positief beeld van het onderwijs.

Leerschuw

Volgens Panteia zijn veel mensen uit de onderzochte doelgroep ‘leerschuw’. Het moet voor hen makkelijker gemaakt worden om te blijven leren. Een periodieke loopbaanscan – eerder al voorgesteld vanuit diverse hoeken – kan daarbij nuttig zijn. Verder zouden werknemers gebruik moeten kunnen maken van een individuele ontwikkelrekening of een andere vorm van persoonlijk budget. Volgens onderzoeker Douwe Grijpstra kunnen rolmodellen nuttig zijn: ‘Wanneer je ziet dat een collega of vriend een cursus gaat doen en daarmee resultaat boekt, kom je zelf ook sneller in actie’, zei hij tijdens de overhandiging van het rapport aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs.

Lees het rapport ‘Belemmeringen Leven Lang Ontwikkelen’ hier

Lees meer over Leven Lang Leren in ons Dossier