Mogelijkheden MBO Card zijn nog niet uitgeput

De MBO Card, de pas waarmee mbo-studenten met korting culturele activiteiten kunnen ondernemen, is zonder meer een succes te noemen. Toch kunnen scholen en culturele instellingen nog meer doen om cultuur en onderwijs te integreren.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Een wereld vol mogelijkheden. Cultuureducatie in het mbo’. De MBO Card is een initiatief van het CJP in samenwerking met de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), ondersteund door het Ministerie van OCW. Mbo-scholen kunnen de gratis kortingspas aanvragen voor al hun studenten. De studenten krijgen bij meer dan 1.000 locaties (bioscopen, theaters, festivals, musea en winkels) CJP-korting.

Bioscoop
Zo’n twee jaar na de introductie is de MBO Card al bijna niet meer weg te denken uit het mbo. Zo’n 86% van alle mbo-studenten is in het bezit van de kortingspas. De overgrote meerderheid (92%) van de pashouders heeft de Card altijd bij zich. De pas wordt vooral gebruikt voor het bezoek aan de bioscoop. Ook artikelen van kleding- en sportwinkels die met korting aangeschaft kunnen worden – zoals sneakers – zijn populair. Het lukt nog niet goed om studenten naar het theater te lokken. Slechts 3% van de mbo-studenten heeft met CJP-korting het theater bezocht.

Docenten
Het is ook voor mbo-docenten mogelijk een MBO Card aan te vragen. Inmiddels maken zo’n 5.000 docenten hier gebruik van. Docenten kunnen de kortingspas gebruiken als zij met hun studenten culturele activiteiten ondernemen, maar zij kunnen de pas ook in hun vrije tijd gebruiken.

Kansen
Uit het onderzoek blijkt dat cultuur nog geen grote rol speelt binnen mbo-opleidingen. Meer dan de helft van de docenten geeft aan dat er nog geen sprake is van integratie van culturele activiteiten in het onderwijs. Uitzondering hierop vormen opleidingen in de creatieve sector. In het onderzoek geven docenten aan dat het lastig is om culturele activiteiten voor de studenten te organiseren. Het is dan vaak een kwestie van tijd en geld. De schoolleiding zou er goed aan doen het organiseren van culturele activiteiten te faciliteren. Maar ook culturele instellingen kunnen meer doen voor mbo-studenten. Er is nog amper sprake van specifiek aanbod voor deze doelgroep. De onderzoekers concluderen dat meer samenwerking tussen mbo-scholen en culturele instellingen kan leiden tot een beter aanbod voor het mbo. Hier is nog een wereld te winnen!

Lees ook: Veel belangstelling voor MBO Card