Mondkapjes op mbo-scholen niet verplicht

Het advies van het kabinet over het dragen van mondkapjes op scholen heeft geen betrekking op het mbo. Anders dan in het voortgezet onderwijs wordt in het mbo al 1,5 meter afstand gehouden. Een generieke plicht om binnen de school een mondkapje te dragen is dan ook niet nodig, aldus de MBO Raad.

Het ‘dringende advies’ van het kabinet om mondkapjes in publieke ruimtes te dragen heeft wat de MBO Raad betreft niet automatisch betrekking op alle mbo-scholen. De MBO Raad adviseert de scholen vooralsnog binnen de ruimte die het kabinet biedt eigen afwegingen te maken. Voorzitter Adnan Tekin: ‘De kracht van het mbo is juist dat de scholen zélf keuzes kunnen maken. Waarbij de veiligheid van docenten en studenten met stip op 1 staat.’

1,5 meter

Een groot verschil met het voortgezet onderwijs is dat in het mbo de anderhalve meter-regel geldt, voor studenten en docenten. De bezettingsgraad van de gebouwen is daarom gemiddeld slechts 30%. Een generieke mondkapjesplicht zou daarom niet nodig zijn. Tekin: ‘Scholen nemen waar de 1,5 meter niet te handhaven is zelf maatregelen. Bijvoorbeeld een mondkapjesplicht in kleine ruimtes.’ Tekin hecht grote waarde aan de ruimte die scholen hebben om zelf afwegingen te maken: ‘In het mbo is de ene school de andere niet. De individuele situatie bepaalt wat er mogelijk is.’ Overigens zijn er ook mbo-scholen die wel werken met een mondkapjesplicht. ROC Friese Poort adviseert bijvoorbeeld al sinds het begin van het schooljaar mondkapjes te gebruiken.

Gemiste kans

Niet iedereen is het eens met het advies van de MBO Raad. CNV Onderwijs had liever gezien dat ook op het mbo het gebruik van mondkapjes aangeraden werd. Voorzitter Jan de Vries:  ‘Wij vinden het een gemiste kans dat het kabinet ons pleidooi om het dringende advies ook te laten gelden voor het mbo niet overneemt.’ Tamar van Gelder van de  AOb is het daarmee eens: ‘Het is niet uit te leggen dat een 17-jarige mbo-student zonder mondkapje op de gang loopt en een 17-jarige leerling in havo-5 met een mondkapje. Niemand snapt het meer zo.’ Minister Van Engelshoven  blijft er echter bij dat er op mbo-scholen ‘geen reden’ is om een mondkapje dringend te adviseren.

Ventilatie

Met de ventilatie lijkt het op de meeste mbo-scholen wel snor te zitten. Uit onderzoek dat de MBO Raad heeft laten uitvoeren, blijkt dat de meeste systemen aan de eisen voldoen. Dat veel scholen de laatste jaren geïnvesteerd hebben in nieuwbouw betaalt zich nu uit. Veel scholen hebben daarnaast de laatste tijd nog extra maatregelen genomen, zoals het vaker vernieuwen van luchtfilters. Ook hebben veel scholen extra informatie opgevraagd om ventilatie in hun gebouwen verder te verbeteren.

Lees ook: Friese Poort adviseert gebruik van mondkapjes op school