Nederlandse mbo-docenten op bezoek in China

Docenten van tien Nederlandse mbo-scholen zijn naar China vertrokken om het beroepsonderwijs van dat land te leren kennen. In 2017 komen Chinese docenten het mbo in Nederland bekijken. Doel van deze uitwisseling: een duurzame samenwerking tussen beide landen.

Het ‘Sino-Dutch Shadowing Programme’ wil dat Nederland en China elkaars beroepsonderwijs leren kennen en ervan leren. Negentien docenten van tien Nederlandse mbo-scholen lopen twee weken mee op een Chinese mbo-school in de provincie Jiangsu. Daarnaast verzorgen ze workshops en presentaties over hun vakgebied, het Nederlandse onderwijssysteem en samenwerking met het regionale bedrijfsleven. In 2017 komen elf Chinese mbo-scholen naar Nederland om hetzelfde te doen.

Duurzame samenwerking
Het tweejarige programma is een initiatief van het ministerie van OCW in samenwerking met de Chinese overheid. Het programma heeft als doelen de kennis en begrip van het beroepsonderwijs in China en Nederland te verbeteren, een duurzame Chinees-Nederlandse samenwerking binnen het mbo te ontwikkelen en de positie van Nederland als een innovator in het beroepsonderwijs te versterken. China is met name geïnteresseerd in toerisme en hospitality, ICT en creative industries, landbouw en health and care.

Hervorming Chinees beroepsonderwijs
Het programma vloeit voort uit de onderwijsdialoog tussen China en Nederland, die sinds 2013 plaatsvindt. De integratie van het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt maakt het Nederlandse onderwijssysteem interessant voor China. Het land heeft te maken met een enorme economische groei. Migranten trekken massaal naar de oostkust om daar aan de slag te gaan, waardoor andere regio’s economisch achterblijven. De Chinese overheid wil dat oplossen door het beroepsonderwijs in het binnenland te hervormen. Door in een eerder stadium met het bedrijfsleven samen te werken hoopt de overheid een beter arbeidsperspectief te creëren voor studenten.

Geen eenrichtingsverkeer
De samenwerking is geen eenrichtingsverkeer. Voor Nederlandse scholen is het interessant om met China samen te werken. Door studenten de mogelijkheid te bieden een stage in China te doen, vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt. Op langere termijn kan het Nederlandse bedrijfsleven via de onderwijscontacten meer toegang krijgen tot bedrijven in China.

Leven lang profijt van buitenlandse ervaring
EP-Nuffic voert het programma uit. Deze organisatie richt zich op internationalisering van het onderwijs. Er is ook specifieke aandacht voor het mbo. De organisatie onderstreept de gedachte dat ook een mbo-student zijn hele leven lang profijt heeft van ervaring in het buitenland. Vandaar dat EP-Nuffic sinds kort het zoekprogramma voor internationale uitwisseling en stage – de WilWegWijzer – beschikbaar heeft gesteld voor mbo-studenten.

Voor docenten is internationale samenwerking een bron van inspiratie voor hun eigen lespraktijk. Vandaar dat er uitwisselingprogramma’s als het ‘Sino-Dutch Shadowing Programme’ worden georganiseerd. EP-Nuffic organiseert deze uitwisseling in opdracht van OCW en in nauwe samenwerking met het Neso-kantoor in Beijing, de MBO Raad en de Chinese overheid. De overheden van beide landen financieren het programma.

Benieuwd naar de ervaringen van de mbo-docenten in China? Volg dan de blog van Vincent Brunings (Scalda College voor Techniek en Design)