Nederlandse Onderwijspremie: nu ook voor het mbo

Ook onderwijsteams uit het mbo komen nu in aanmerking voor de Nederlandse Onderwijspremie. Er is voor het mbo een budget van 2,5 miljoen euro beschikbaar. Iedere school mag één team voordragen.

De onderwijspremie bestaat al langer voor het hoger onderwijs. De premie is bedoeld als waardering voor een onderwijsteam dat de afgelopen jaren een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van onderwijsverbetering of innovatie. Tot nu toe waren deze premies alleen beschikbaar voor het hoger onderwijs. Vanaf dit jaar komen ook onderwijsteams uit het mbo in aanmerking voor de premies.

Voordracht

Dit najaar kan iedere mbo-school één onderwijsteam voordragen voor de Nederlandse Onderwijspremie. Uiteindelijk zullen drie teams in de prijzen kunnen vallen. Het gaat om aanzienlijke bedragen. In het mbo is 2,5 miljoen euro te verdelen:

  • de eerste plaats: 1,2 miljoen euro;
  • de tweede plaats: 800 duizend euro;
  • de derde plaats: 500 duizend euro.

Robbert Dijkgraaf, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, reikt de premies in 2023 uit. Hij zegt over de premie: ‘Ik vind het belangrijk om deze topprestaties van docenten uit te lichten. Innovatie en samenwerking zijn in het onderwijs net zo belangrijk als in het onderzoek. Dat wil ik met deze premie dan ook waarderen en stimuleren.’

Procedure

Het NRO organiseert de Nederlandse Onderwijspremie in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Binnenkort volgt meer informatie over het voordragen, de voorwaarden en de procedure via de website van het NRO.

Lees ook: Tien nominaties voor ‘Onderwijsteam van het Jaar’

Foto: Melvin Tas (Frisse Focus)