Nieuw kabinet mag zich buigen over de salarismix

De huidige regeling voor de salarismix in het mbo blijft tot eind 2022 van kracht. Het is aan het nieuwe kabinet om deze regeling aan te passen, zo schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer.

Sinds 2009 ontvangen mbo-scholen in de randstad extra middelen om docenten te laten doorgroeien naar de hogere salarisschaal LC. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat in de randstad bijna zestig  procent van de docenten in LC zit, terwijl dit in de overige regio’s zo’n veertig procent is. Vakbonden en werkgevers zijn het niet eens over het succes van de salarismix. Minister Van Engelshoven gaf eerder dit jaar naar aanleiding van een evaluatie aan ‘zeer ontevreden’ te zijn over de resultaten van de salarismix. Aanpassing van de afspraken is echter een taak van het nieuwe kabinet, schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Bij die aanpassing van de afspraken kan het bijvoorbeeld gaan om uitbreiding van de regeling naar de overige regio’s. Op dit moment krijgen de scholen in de randstad gezamenlijk jaarlijks zo’n vijftig miljoen extra om meer docenten volgens de hogere salarisschaal te betalen.

Lerarentekort

Uit de brief blijkt tevens dat in het mbo – anders dan in het po en het vo – geen groot lerarentekort wordt verwacht. De vraag naar mbo-docenten bereikt volgend jaar een piek. Daarna zal de werkgelegenheid geleidelijk afnemen, door het krimpende aantal studenten. De omstandigheid dat veel mbo-docenten de komende jaren met pensioen gaan, zal daarom niet tot grote krapte leiden. Wel blijven er tekorten bestaan voor een aantal technische vakken.

Pabo

Voor het aanpakken van het lerarentekort in het primair onderwijs is het belangrijk dat veel jongeren kiezen voor de pabo. De instroom in de pabo is sinds 2015 gestegen van zo’n 5.000 naar ongeveer 7.500. Desondanks blijft het lerarentekort groot. Daarom experimenteren de scholen met een langere periode waarin studenten kunnen voldoen aan de toelatingseisen. Via inzet van het keuzedeel pabo proberen mbo-scholen de doorstroom vanuit het mbo naar de pabo te verbeteren. Ook het aantal mbo-studenten onderwijsassistent is sterk gestegen, van zo’n 9.000 in 2016 naar 13.000 in 2020. Veel van deze studenten willen uiteindelijk naar de pabo.

Lees hier de brief over de onderwijsarbeidsmarkt 2021

Lees ook: Minister zeer ontevreden over resultaten salarismix