Nieuw schooljaar: kabinet besluit in augustus over 1,5 meter

Het kabinet gaat er op dit moment van uit dat het onderwijs op mbo-scholen na de zomer kan plaatsvinden zonder de 1,5 meter regel. Het definitieve besluit hierover valt op vrijdag 13 augustus.

Gezien de gunstige ontwikkeling van de pandemie, houdt het kabinet nog steeds vast aan het in mei geformuleerde basis-scenario. In dat scenario kan het onderwijs op mbo-scholen na de zomer weer nagenoeg normaal plaatsvinden. De 1,5 meter-regel geldt dan niet meer. Dit scenario, zo schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de scholen, is op dit moment het meest reëel.

Terugval

Zij moet echter ook rekening houden met een minder gunstige ontwikkeling van de pandemie. Voor het geval die zich voordoet, is er een terugvalscenario ontwikkeld. In dat scenario geldt de afstandsregel nog wel. De minister vraagt scholen voorlopig nog met beide scenario’s rekening te houden.

Zelftesten

In het basis-scenario blijft het belangrijk dat studenten en docenten gebruik maken van zelftesten. Na terugkeer van vakantie, is het voor iedereen verstandig een zelftest te doen. De minister vraagt scholen om studenten en docenten zelftesten mee te geven. Ook bij introductie-activiteiten dienen scholen zelftesten laagdrempelig ter beschikking te stellen. De minister vraagt scholen waar mogelijk het belang van vaccinatie – ook van studenten – uit te dragen.

OV

De minister vraag aan scholen verder goede afspraken te maken met vervoerders over het voorkomen van te grote drukte tijdens de spitsuren. Het doel is, zo schrijft de minister, dat iedereen na de zomer zo veilig mogelijk naar school kan.

Lees hier de brief van minister Van Engelshoven aan de mbo-scholen

Lees ook: Basis-scenario: 1,5 meter na de zomer niet meer nodig