Nieuw servicedocument geeft scholen ruimte voor maatwerk

Terwijl langzaam duidelijk wordt dat het volledige schooljaar 2020/2021 in het teken van corona zal staan, biedt een nieuw servicedocument scholen meer ruimte om het onderwijs op niveau te houden. Trefwoorden: creatieve oplossingen en maatwerk.

De nieuwe versie van het ‘Servicedocument mbo-aanpak coronavirus’ is nodig omdat duidelijk is geworden dat het coronavirus de samenleving veel langer in zijn greep heeft dan gehoopt. Het is reëel om aan te nemen dat het volledige schooljaar 2020/2021 wordt gedomineerd door corona. Problemen rond stageplaatsen en praktijkonderwijs worden in sommige sectoren steeds groter. De ongerustheid en de stress bij studenten, ouders en onderwijspersoneel nemen toe. Volgens het document is een nieuwe strategie nodig, die studenten en docenten perspectief biedt.

Maatwerk

Het servicedocument, gepubliceerd door het ministerie van Onderwijs, wil scholen helpen om het onderwijs zo goed mogelijk in te vullen tijdens de coronacrisis. Daarbij is nadrukkelijk maatwerk aan de orde. De verschillen tussen opleidingen, scholen en regio’s zijn immers groot. Bij de ene opleidingen is bijna geen stageplaats meer te vinden, terwijl de andere nergens last van heeft. Sommige opleidingen kunnen online prima uit de voeten, andere helemaal niet. Het servicedocument roept scholen op om creatieve oplossingen te bedenken om het onderwijs zo veel mogelijk op niveau te houden. Scholen krijgen daarbij de ruimte om af te wijken van wettelijke randvoorwaarden, zoals de urennorm: ‘Geen enkele school is gehouden het onmogelijke te doen’. Volgens het document willen ministerie en inspectie de scholen vertrouwen en de ruimte gunnen om verstandige keuzes te maken.

Onderwijstijd

Scholen krijgen de ruimte om af te wijken van de gebruikelijke eisen ten aanzien van de verhouding tussen begeleide onderwijstijd, beroepspraktijkvorming en overige uren. Uitgangspunt blijft wel een totaal van 1.600 studiebelastingsuren per jaar, maar scholen mogen schuiven tussen de diverse onderdelen. In het onderwijsprogramma mogen scholen meer ruimte geven aan experts uit de beroepspraktijk. Deze kunnen bijvoorbeeld worden ingezet als gastdocent. Ook experts van bedrijven die niet erkend zijn als leerbedrijf kunnen een bijdrage leveren. In alle situaties blijft de bevoegde docent verantwoordelijk voor het onderwijs.

Stageplekken

Het servicedocument doet tal van suggesties om scholen te helpen bij het oplossen van het stagetekort. Het gaat dan bijvoorbeeld om het spreiden van stages over het studiejaar, het geven van praktijkopdrachten bij bijbanen van studenten of het plaatsen van twee studenten op één stageplek. De MBO Raad en SBB hebben samen een ‘handreiking beroepspraktijkvorming in tijden van corona’ ontwikkeld met mogelijke oplossingen. Voor studenten die voor 1 januari 2022 diplomeren, wordt de mogelijkheid geboden zonder resultaat voor keuzedelen en rekenen het diploma te behalen.

Numerus fixus

Het ministerie vraagt aan scholen tijdig na te denken over een numerus fixus voor opleidingen die erg te lijden hebben onder de coronacrisis. Als er een groot gebrek is aan stageplekken, is het verstandig de instroom tijdelijk aan banden te leggen. Een en ander moet duidelijk zijn voor 1 februari 2021.

Lees hier de nieuwe versie van het Servicedocument (versie 5.0,  d.d. 10 november 2020)

Lees ook:  Richtlijnen voor onderwijs tijdens de coronacrisis