Nieuwbouw Purmerend stuit op financiële bezwaren

De plannen van het Regio College en het Horizon College voor gedeelde huisvesting in Purmerend stuiten op bezwaren van het ministerie van Onderwijs. De financiële constructie zou niet passen bij een doelmatige besteding van de rijksbijdrage.

Sinds enkele jaren werken het Regio College en het Horizon College nauw samen in de regio Waterland. De beide scholen stemmen samen het opleidingenaanbod af. Het Regio College richt zich in Purmerend op de zorgopleidingen en de entreeopleidingen, terwijl het Horizon College opleidingen aanbiedt in de sectoren Economie en Sport. Het is een heldere situatie voor leerlingen en werkgevers en er vindt geen onnodige concurrentie tussen de scholen plaats.

Private partij
Als kroon op de samenwerking streven beide scholen naar een nieuw, modern schoolgebouw in Purmerend. Het nieuwe gebouw zou gefinancierd worden door het Horizon College, terwijl het Regio College ruimte in het gebouw zou huren. Deze beoogde constructie stuit nu echter op weerstand van het ministerie van Onderwijs. Het ministerie ziet het Regio College als een private partij die ruimte huurt in een gebouw. Dat past volgens het ministerie niet bij een behoorlijke exploitatie.

Teleurstellend
De Purmerendse scholen zijn verrast over de starre opstelling van het ministerie. Anja Grootoonk van het Horizon College: ‘Wij vinden het onbegrijpelijk en teleurstellend dat het ministerie dit beschouwt als een vastgoedtransactie. Ons doel is samen kwalitatief goed onderwijs aan te bieden in Waterland. Dat is het belangrijkste en alle risico’s die wij kunnen bedenken zijn voor de komende veertig jaar afgedekt.’

BV-constructie
Vanuit het ministerie is gesuggereerd dat de beide scholen een gezamenlijke BV oprichten en daarvanuit het schoolgebouw verhuren. Wim van Amersfoort van het Regio College ziet daar weinig in: ‘Wij willen geen ingewikkelde BV-constructies. Wij zijn twee scholen die gewoon goed onderwijs willen geven.’ In reactie op Kamervragen van Harry van der Molen (CDA) antwoordt minister Bussemaker de samenwerking in de regio Waterland van harte toe te juichen. Zij laat op korte termijn onderzoek doen naar belemmeringen in wet- en regelgeving voor gedeelde huisvesting.

Lees ook: ‘Geen bezwaar tegen nieuwbouw Purmerend’