Nieuwe aanvraagronde regionaal investeringsfonds mbo

In de maand juni kunnen mbo-scholen een nieuwe aanvraag indienen voor het regionaal investeringsfonds. Het nieuwe kabinet wil ook in 2019 doorgaan met deze vorm van publiek-private samenwerking.

Het Regionaal Investeringsfonds bestaat sinds 2014. Doel van het fonds is het stimuleren van de samenwerking tussen scholen, werkgevers en overheden op regionaal niveau. In heel Nederland zijn inmiddels tientallen van dit soort samenwerkingsverbanden ontstaan. Voorwaarde voor gebruikmaking van het investeringsfonds is, dat de subsidie voor tweederde aangevuld wordt met cofinanciering vanuit werkgevers en regionale overheden. Vanuit het ministerie van Onderwijs is er jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar van € 25 miljoen.

Techniek
Uit het monitorverslag over de jaren 2014-2017 blijkt dat binnen het Regionaal Investeringsfonds relatief veel aanvragen betrekking hebben op de sector techniek en procesindustrie. Sinds het Zorgpact groeit ook het aantal aanvragen in de sector zorg en welzijn fors. Het economische domein blijft tot op heden duidelijk achter.

Leven lang ontwikkelen
Het regionaal investeringsfonds wordt ook in 2019 voortgezet. In het Bestuursakkoord tussen het ministerie van Onderwijs en de MBO Raad is afgesproken dat in het Regionaal investeringsfonds meer aandacht komt voor leven lang ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de samenwerkingspartners samen afspraken maken over het aanbod van diplomagerichte trajecten voor volwassenen. Naar verwachting maakt minister Van Engelshoven in oktober de nieuwe regeling bekend. Het ministerie zal te zijner tijd voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over de details van de nieuwe regeling.

Lees ook: Regionaal Investeringsfonds met jaar verlengd (16 februari 2017)