Nieuwe cao definitief: gemiddeld 10 procent loonsverhoging

De achterban van de vakbonden en de MBO Raad hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord mbo. Daarmee is de nieuwe cao voor het mbo definitief. Medewerkers krijgen gemiddeld 10 procent loonsverhoging.

Het komende jaar – de cao loopt van tot juni 2024 – krijgen medewerkers in stappen hun salarisverhoging uitgekeerd. Gemiddeld gaat het om een verhoging van 10 procent. Een deel van de salarisverhoging is nominaal en een ander deel procentueel. Het nominale deel bestaat uit een loonsverhoging van 100 euro bruto per 1 juli 2023. Dit bedrag wordt  in augustus met terugwerkende kracht uitgekeerd. Daarbovenop komt een structurele salarisverhoging van 4,57 procent. Daarna volgt per 1 januari 2024 nog een loonsverhoging van 3 procent. De medewerkers in de laagste schalen gaan er met deze maatregelen het meest op vooruit, zo’n 12,5 procent.

Duizend euro

Verder krijgen alle medewerkers die op 1 juli in dienst waren in augustus 2023 een eenmalige uitkering van 1.000 euro bruto bij een fulltime baan bijgeschreven op hun loonstrook. Parttimers zullen dit bedrag naar rato ontvangen. Alle loonafspraken zijn pensioengevend.

Lees ook: Nieuwe cao: loonstijging van ruim tien procent