Nieuwe cao-mbo is nu definitief

Met grote meerderheid hebben de leden van de AOb en CNV Onderwijs ingestemd met de nieuwe cao voor het middelbaar beroepsonderwijs. De nieuwe cao is nu definitief van kracht.

Van de AOb-leden stemde maar liefst 98% voor de nieuwe cao. De AOb-sectorraad, met vijftig leden die werken in het mbo, stemde eveneens in, net als de werkgevers. AOb-bestuurder Tamar van Gelder is blij: ‘Het is fijn dat het nu helemaal rond is. We werken nu aan de cao-teksten en verwachten dat eind deze week de nieuwe cao bij het ministerie van Sociale Zaken aangemeld kan worden.’

Procesafspraken

Er is sprake van een cao met slechts beperkte inhoudelijke vernieuwingen. Alle medewerkers krijgen een loonsverhoging van 3,35 procent per 1 juli 2020 en een eenmalige uitkering. Daarnaast zijn er procesafspraken gemaakt over meer complexe zaken. Het gaat dan in het bijzonder om de carrièreperspectieven van docenten. Veel docenten willen kunnen doorgroeien naar een LC-functie, zonder hun werk als docent in te ruilen voor managementtaken. Zo schrijft een docent: ‘Ik ben heel benieuwd of er in de toekomst een wijziging komt met betrekking tot gemakkelijker doorstromen naar LC zonder daarvoor een typmiep te worden.’ Een ander schrijft: ‘Ik zou graag zien dat er meer mogelijkheden zijn om door te groeien naar LC. Mijn collega’s en ik verrichten al werkzaamheden die horen bij LC echter zitten we in LB.’

Werkdruk

Van Gelder merkte ook dat er veel vragen zijn over werkdruk: lopen de afspraken over werkdruk uit de vorige nu af? Het antwoord is dat deze afspraak de komende jaren gewoon doorloopt. Van Gelder: ‘Iedere mbo-instelling moet elke twee jaar een plan maken waarin staat wat ze doen om de werkdruk te beteugelen. Op dit moment zijn er op bijna alle scholen werkdrukplannen. Mocht dit nog niet het geval zijn dan kunnen de AOb-rayonbestuurder erop af.’

Lees ook: Nieuwe, kortdurende cao voor het mbo