Nieuwe cao mbo: meer loon, minder werkdruk

Alle medewerkers in het mbo krijgen per 1 juli een loonsverhoging van 4,2 procent. Daarnaast krijgt iedereen een extra bonus van 600 euro (bij een voltijdbaan). Dat staat in het akkoord voor een nieuwe cao in het mbo.

Op 2 juni kwamen de sociale partners in het mbo tot dit onderhandelaarsakkoord. Volgens de nieuwe cao, die een looptijd heeft tot 1 juni 2023, worden de salarissen in het mbo per 1 juli structureel verhoogd met 4,2%. Daarnaast ontvangt elke fulltime medewerker een eenmalige uitkering van 600 euro bruto. Wie in deeltijd werkt, ontvang een bedrag naar rato van het dienstverband.

Reiskosten

Naast de loonsverhoging gaat de reiskostenvergoeding omhoog van 15 eurocent naar 19 eurocent per kilometer. Ook het aantal kilometers dat medewerkers mogen declareren gaat omhoog. Nu vergoeden schoolbesturen tot maximaal 50 kilometer woon-werkverkeer, dit gaat naar 80 kilometer per werkdag. Volgens AOb-onderhandelaar Henrik de Moel is dit ‘goed nieuws voor de collega’s.’ In de nieuwe cao zijn ook afspraken gemaakt over werkdruk. In de eerste helft van 2023 willen de sociale partners de werkdrukplannen van de scholen evalueren. Centraal daarbij staat de beleving van werkdruk. Ook het zogenaamde recht op onbereikbaarheid wordt daarbij betrokken.

Salarismix

Het heikele onderwerp van de salarismix, het percentage medewerkers dat in de hogere salarisschalen zit, schuiven de sociale partners opnieuw voor zich uit. Werkgeversorganisatie MBO Raad heeft het probleem handig verlegd naar de Rijksoverheid. Pas als die over de brug komt met extra middelen – zo’n 90 miljoen euro per jaar – zijn de scholen volgens de werkgeversorganisatie in staat de afspraken over de salarismix te realiseren. Op dit moment krijgen de scholen in de Randstad hiervoor extra bekostiging. In een brief aan de Tweede Kamer pleiten de MBO Raad en de vakbonden gezamenlijk voor extra middelen voor de scholen buiten de Randstad.

Stabilisatieafspraak

In afwachting van de extra middelen  hebben de sociale partners een ‘stabilisatieafspraak’ gemaakt. Volgens deze afspraak moet het aandeel van docenten in de LC-loonschaal minimaal gelijk blijven aan het niveau van 2020. Op die manier willen de vakbonden voorkomen dat de mix nog ongunstiger wordt. De onderhandelaars hebben afgesproken om gezamenlijk per school te analyseren in hoeverre aan deze afspraak voldaan wordt. Als dit niet het geval blijkt te zijn, willen de cao-partijen gezamenlijk aan de bel trekken. De MBO Raad zegt toe in zo’n geval samen met een school acties uit te zetten om de stabilisatieafspraak alsnog te realiseren. Henrik de Moel: ‘In dit akkoord hebben we opnieuw vastgelegd dat er geen verdere daling mag zijn van het aantal mensen in de hogere salarisfuncties LC en LD. We willen verdere afspraken maken, maar het is lastig om dat te doen zonder extra geld, want in een cao leg je iets vast voor het hele land. Niet alleen voor een deel van de medewerkers. Vandaar ook dat we samen optrekken hierin.’

Lees hier het onderhandelaarsakkoord over een nieuwe cao

Lees ook: Salarismix op agenda voor nieuwe cao mbo