Salarismix op agenda voor nieuwe cao mbo

Deze maand starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao in het mbo. De vakbonden zetten het onderwerp ‘salarismix’ hoog op de agenda.

Dat blijkt uit de inzet van de vakbonden voor de nieuwe cao voor het middelbaar beroepsonderwijs. Op basis van een peiling onder leden en niet-leden heeft het CNV een aantal thema’s voor de nieuwe cao opgesteld. Uiteraard gaat het daarbij om het primaire loon, de vergoeding voor thuiswerken en de vergoeding voor reiskosten. De AOb pleit voor een loonsverhoging met koopkrachtbehoud. Door de hoge inflatie is dit de inzet van de FNV in alle sectoren.

Salarismix

Daarnaast staat het thema salarismix wat de vakbonden betreft op de agenda. Er is al langer onvrede onder mbo-docenten over de uitvoering van in het verleden gemaakte afspraken over de spreiding van loonschalen. Volgens deze afspraken zouden meer docenten doorstromen naar de hogere salarisschalen. In de praktijk blijkt dat bij lang niet alle scholen gebeurd te zijn. Vanuit  werkgeverskant wordt de te lage bekostiging vanuit het Rijk als excuus gebruikt. Pas als de scholen meer geld krijgen, kunnen meer docenten doorstromen naar hogere schalen. Bij onderhandelingen over eerdere cao’s werd dit onderwerp vooruitgeschoven. Nu staat het thema dus hoog op de agenda.

Waardering

De huidige cao mbo loopt per 1 mei af. In april starten daarom de onderhandelingen voor een nieuwe cao. CNV Onderwijs zegt te streven naar een eerlijke cao, waaruit de waardering voor alle medewerkers in het mbo blijkt.