Nieuwe cao voor het mbo pas na de zomer

Het blijft voorlopig nog even wachten op een nieuwe cao voor het mbo. De huidige cao, die eigenlijk afgelopen oktober afliep, blijft voorlopig van kracht.

Er komt geen nieuwe cao voor de zomer. De onderwijsbonden hebben met de MBO Raad afgesproken na de zomervakantie verder te onderhandelen over een nieuwe cao. De partijen streven er nu naar om een nieuwe cao per 1 oktober 2018 te laten ingaan.

Werkdruk
Vorige week voerden de vakbonden nog overleg met de MBO Raad. Tijdens dat overleg zijn de contouren voor een onderhandelaarsakkoord verkend. De partijen verwachten dat er concrete afspraken in het onderhandelaarsakkoord komen over thema’s als werkdruk, startende docenten en ‘wendbaarheid’ (flexibiliteit). De onderhandelaars gaan na de zomervakantie verder met de onderhandelingen.

Lees ook: AOb wil aantal lesuren met 20% verlagen