Nieuwe Keuzegids zonder oordelen en ranglijsten

In de nieuwe Keuzegids mbo ontbreken de jaarlijkse ranglijsten. De uitgever van de gids mag geen gebruik meer maken van de data uit de JOB-monitor.

De Keuzegids mbo is een hulpmiddel voor jongeren om een geschikte mbo-opleiding te kiezen. Naast informatie over de inhoud van mbo-studies geeft de gids ook altijd een oordeel over de kwaliteit van de opleidingen. Dit gebeurt op basis van de JOB-monitor, de tweejaarlijkse enquête onder studenten. Al langer maakt JOB bezwaar tegen dit – in de ogen van de jongerenorganisatie – oneigenlijk gebruik van de monitor. Daarnaast zijn diverse mbo-scholen ongelukkig met de ranglijsten die de Keuzegids samenstelt op basis van de JOB-monitor. Grote mbo-scholen in de Randstad scoren bijna altijd slecht in deze ranglijsten.

Kansengelijkheid

Eerder was al bekendgemaakt dat JOB de data van de enquête niet meer ter beschikking stelt. De Keuzegids die vandaag verschijnt bevat dan ook geen kwaliteitsoordelen en ranglijsten meer. Dit tot groot verdriet van de samenstellers. Volgens redacteur Julia van Steennis hebben jongeren nu een handvat minder om een goede studiekeuze te maken. Van Steennis stelt ook dat het besluit van JOB slecht is voor de kansengelijkheid: ‘Het studiekeuzemoment is een van de momenten in de schoolloopbaan waarop kansenongelijkheid het meest tot uiting komt. Des te belangrijker is het om informatie over de kwaliteit van scholen en opleidingen voor alle jongeren beschikbaar te maken, zodat zij een gefundeerde beslissing kunnen nemen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor het hoger onderwijs, maar ook voor het mbo.’

Concurrentie

De kritiek op de ranglijsten deelt de Keuzegids niet: ‘Gezonde concurrentie tussen scholen komt de kwaliteit van het onderwijs alleen maar ten goede.’ Volgens de Keuzegids zouden scholen verplicht moeten zijn de oordelen over studenttevredenheid te delen. ‘Het feit dat mbo-instellingen zelf kunnen beslissen of ze meedoen aan de JOB-monitor, is al bijzonder te noemen. Voor hbo-scholen en universiteiten is deelname aan de jaarlijkse studentenenquête verplicht. De overheid acht het voor de kwaliteit van ons onderwijs noodzakelijk dat inzage in studenttevredenheid mogelijk is. Studenten zijn immers de beste beoordelaars van de kwaliteit van een opleiding, omdat zij deze nú volgen.’ De uitgever van de Keuzegids overweegt om zelf een enquête uit te zetten onder mbo-studenten.

Reactie JOB

In een reactie weerspreekt JOB dat de Keuzegids de gegevens uit de monitor niet meer gebruikt omdat enkele grote mbo-scholen niet meer meedoen aan de JOB-enquête. JOB stelt de gegevens niet meer beschikbaar omdat het gebruik ervan door de Keuzegids niet in lijn is met de doelstelling van de monitor. Dat studenten hierdoor niet in staat zijn een goede studiekeuze te maken klopt volgens JOB niet: ‘Voor aankomende studenten zijn er voldoende manieren om een goede afweging tussen bepaalde instellingen en opleidingen te maken. Zo kunnen zij websites als jobmonitorresultaten.nl of Kiesmbo.nl raadplegen. In tegenstelling tot de Keuzegids zijn deze platforms gratis en dus toegankelijk voor iedereen. Daarnaast doen middelbare scholen en mbo-instellingen hun uiterste best om (aspirant-)studenten zo goed mogelijk te informeren.’

Hoornbeeck

Het Hoornbeeck College, sinds jaar en dag volgens de Keuzegids de beste mbo-school van Nederland, vindt het jammer dat er geen ranglijsten meer zijn. Willem de Potter, voorzitter van het college van bestuur: ‘We vinden het jammer dat de Keuzegids geen ranglijst meer uitbrengt. Dertien jaar achter elkaar hebben we het predicaat ‘Beste roc van Nederland’ ontvangen. Dat was elke keer weer een duidelijke waardering van en voor collega’s en studenten.’ Naast teleurstelling is er echter ook nuchterheid: ‘Op het Hoornbeeck College werken we niet voor lijstjes.’ 

Lees hier meer over de nieuwe Keuzegids mbo

Lees ook: Gegevens JOB-monitor niet meer beschikbaar voor Keuzegids