Nieuwe ondersteuningsronde Gezonde School

Scholen die de ambitie hebben een ‘Gezonde School’ te worden kunnen tot 5 mei 2017 hiervoor ondersteuning aanvragen. Het aanbod bestaat onder andere uit een geldbedrag van 3.000 euro per school.

De school kan dit geldbedrag aanwenden voor de vergoeding van de taakuren van een Gezonde School-coördinator, voor de financiering van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School. Naast het bedrag van 3.000 euro krijgen scholen maximaal tien uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD.

DNA
Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Met het programma willen de verschillende partners – onder meer de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid, de sectorraden (MBO Raad etc.) en de GGD – een gezonde schoolomgeving stimuleren. Het programma bestaat al sinds 2012 en heeft al verschillende ondersteuningsrondes gehad.

Aanvraag
De ondersteuning kan hier worden aangevraagd. Scholen moeten zich wel eerst registreren en een account aanmaken. Let op: scholen die al een keer een vignet Gezonde School hebben aangevraagd, staan al geregistreerd in het systeem. Bij registratie krijgen ze hiervan een melding.

Toekenning
Na 5 mei beoordeelt het programmateam Gezonde School alle aanvragen. Voor het schooljaar 2017-2018 kunnen er maximaal 750 schoollocaties (po, vo en mbo) mee doen. Bij overschrijving vindt toekenning plaats aan de hand van een aantal criteria. In de week van 29 mei ontvangen scholen het bericht of hun aanvraag is gehonoreerd.

Meer informatie over het ondersteuningsaanbod, de voorwaarden voor deelname en de toekenningscriteria, leest u op de website van Gezonde School. Bij vragen kunt u contact opnemen met het programmateam van Gezonde School via ondersteuningsaanbod@gezondeschool.nl.

Lees ook: Scholen willen gezonde leefstijl bevorderen