Scholen willen gezonde leefstijl bevorderen

Scholen doen steeds meer om leerlingen te helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen. De focus ligt naast bewegen en sport ook op voeding en veiligheid. Dit blijkt uit het onderzoek Een gezonde leefstijl in het mbo, uitgevoerd in opdracht van het Platform bewegen en sport van de MBO Raad.

Eerder dit jaar bleek al dat het aanbod in de kantines van de mbo-scholen steeds gezonder wordt en een groeiend aantal scholen studenten beter informeert over voeding. Dit gebeurt vaak in het kader van een project of programma als De Gezonde School. Dit programma wordt uitgevoerd door het Platform bewegen en sport, dat zich inzet voor ‘vitaal burger- en werknemerschap’. Doel is het verankeren van 5% (50 uur) van de jaarlijkse minimale onderwijstijd (1.000 uur) bij eerste- en tweedejaars BOL-studenten voor lessen Bewegen & Sport. Sinds 2006 monitort het platform hoe het ervoor staat met bewegen en sport in het mbo. Dat is ook dit jaar gebeurd, resulterend in het rapport Een gezonde leefstijl in het mbo – stand van zaken 2016.

Minder sport, bredere invulling
Uit het rapport blijkt dat het aanbod in lessen bewegen en sport licht is gedaald. Verschillende mbo-scholen (19%) hebben dit vanwege bezuinigingen geschrapt. Het gevolg is dat in 2016 naar schatting 23% van alle BOL-studenten aan de vijfprocentnorm voldoet; in 2014 was dit nog 28%. Het rapport toont verder dat het thema Bevorderen van de psychosociale gezondheid in de lift zit. Dat betekent dat Gezonde Leefstijl niet alleen meer inzet op sport en bewegen, maar ook een bredere invulling heeft gekregen. Dit is in lijn met de koers van de Onderwijsagenda SBGL (Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl).

Voeding, roken, alcohol en drugs
Het thema Voeding heeft ten opzichte van de laatste meting in 2014 een meer prominente plaats gekregen in de mbo-scholen, zowel in beleid als in de lessen. Vrijwel alle scholen (94%) besteden in de lessen aandacht aan dit thema. Ook zijn er concrete plannen, bijvoorbeeld voor het realiseren van een gezonde schoolkantine. Ook voor het thema Voorkomen van roken, alcohol- en drugsgebruik en gehoorschade is in de lessen meer aandacht (was 70%, is nu 85%). Bovendien zijn er vaker concrete plannen op dit thema (was 20%, is nu 38%). Scholen geven bijvoorbeeld aan dat zij bezig zijn met het realiseren van rookvrije schoolterreinen, het behalen van het themacertificaat Gezonde School of training van docenten op herkenning van signalen van alcohol- en drugsgebruik.

Nieuwe thema’s
In de monitor 2016 is aandacht voor twee nieuwe thema’s: Gezond en veilig werken en Gezonde leefstijl onder medewerkers. Driekwart van de mbo-scholen geeft aan dat er binnen de lessen aandacht is voor Gezond en veilig werken. Bijvoorbeeld in de lessen (Loopbaan- en) Burgerschap en in lessen over veiligheid en ergonomie. Twee derde van de mbo-instellingen besteden binnen hun school aandacht aan het bevorderen van een gezonde leefstijl onder medewerkers. Zij doen dit in de meeste gevallen door het aanbieden van beweeg- en sportaanbod (91%), het bieden van een fietsplan (81%) of het bieden van ondersteuning door een bedrijfsarts (76%). Verder is bij ongeveer twee derde aandacht voor gezond en veilig werken of worden er programma’s ontwikkeld die zich richten op balans tussen werkdruk en ontspanning.

Het volledige onderzoek kun je lezen in het rapport ‘Een gezonde leefstijl in het MBO – stand van zaken 2016’.