Nieuwe ronde Regionaal Investeringsfonds

In de maand januari kunnen mbo-scholen weer een aanvraag indienen voor het Regionaal Investeringfonds mbo. Ook lectoraten of Associate-degree programma’s kunnen een plek krijgen in de aanvraag.

Voor het Regionaal Investeringsfonds stelt minister Bussemaker tot en met 2017 in totaal een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar. In 2014 en 2015 is al voor een kleine 40 miljoen euro aan subsidie toegekend. Het is de bedoeling dat de subsidie van het Rijk wordt aangevuld met een financiële bijdrage vanuit het bedrijfsleven en regionale overheden, waardoor er in totaal 300 miljoen euro beschikbaar komt. Het subsidiebedrag per aanvraag kan maximaal 2 miljoen euro zijn.

Arbeidsmarkt
Minister Bussemaker hoopt met de projecten de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Volgens haar is het van belang mbo-leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomstige werkplek. De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging en daar moeten beroepsopleidingen goed op in spelen. Mooie voorbeelden zijn de robotisering en de opkomst van 3D-printing. ‘Dit soort ontwikkelingen begint met de nauwe samenwerking tussen scholen en innovatieve bedrijven die samen willen investeren in goed opgeleide vakmensen’, aldus Bussemaker. Zij wil scholen en bedrijven tevens de mogelijkheid geven om een lectoraat of Associate-degreeprogramma een plek te geven in de projecten.

Groei
Het Regionaal Investeringsfonds groeit: In 2014 investeerden bedrijven, zorginstellingen, gemeenten, provincies en scholen voor ruim 40 miljoen euro in vernieuwende onderwijsinitiatieven. In 2015 was dit al 70 miljoen euro. De investeringen zitten mede in materialen, machines en apparatuur. Bijzondere initiatieven waren bijvoorbeeld het Food Lab dat het Zeeuwse Scalda ontwikkelde en het Arnhemse Creative Lab: een ‘mode-laboratorium’ van Rijn IJssel College in samenwerking met modeontwerpers.

Beoordeling
Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen. Scholen die vroeg hun aanvraag registreren, kunnen ondersteuning krijgen bij het opstellen van de aanvraag van DUO of het Platform Bètatechniek. Meer weten? Kijk op de website van DUO of Platform Bètatechniek.