Nieuwe scholingsregeling voor leven lang ontwikkelen in de maak

Het ministerie van Onderwijs roept scholen op om hun aanbod aan mbo-certificaten te registreren op het platform Leeroverzicht.nl. Hiermee kunnen scholen anticiperen op een nieuwe scholingsregeling voor leven lang ontwikkelen.

De nieuwe scholingsregeling kan gezien worden als de opvolger van de STAP-regeling. Deze scholingsregeling, ingevoerd in 2022, werd al na een jaar weer afgeschaft. Veel burgers maakten gebruik van de € 1.000 STAP-subsidie, maar uit onderzoek bleek dat het budget veelal besteed werd aan hobby-cursussen. Met de nieuwe regeling wil het ministerie van Sociale Zaken gericht inzetten op tekortsectoren als zorg, onderwijs en techniek.

Ontwikkelpaden

Het ministerie van Sociale Zaken heeft hiertoe het concept van de ‘sectorale ontwikkelpaden’ geïntroduceerd. Dit zijn overzichtelijke routes die werkzoekenden kunnen klaarstomen voor het werk in een tekortsector. Belangrijk onderdeel van deze ontwikkelpaden zijn opleidingen die mbo-scholen aanbieden en die leiden tot praktijkverklaringen of certificaten. Het ontwikkelpad voor de kinderopvang is al operationeel, aan ontwikkelpaden voor andere sectoren wordt gewerkt.

Leeroverzicht

Om van de ontwikkelpaden een succes te maken, is het belangrijk dat werkzoekenden passende opleidingen kunnen vinden. Daarom vraagt het ministerie van Onderwijs aan mbo-scholen om het aanbod aan certificaten te registreren op het platform Leeroverzicht.nl. Op dit platform zullen na de zomer ook de diverse ontwikkelpaden worden getoond. Het is de bedoeling dat bij elk ontwikkelpad het landelijke scholingsaanbod te zien is.

Meer informatie over het registreren van opleidingen is hier te vinden.

Lees ook: STAP-budget alleen nog voor  erkende opleidingen