Nieuwe spelregels studiefinanciering onbekend bij ouders

Ouders van mbo-studenten zijn niet goed bekend met de nieuwe spelregels voor studiebeurzen. Het gevaar bestaat dat studenten hierdoor geld mislopen.

Dat blijkt uit onderzoek onder vijfhonderd ouders van (minderjarige) mbo-studenten. Veel van deze ouders weten niet dat de basisbeurs en aanvullende beurs voor mbo-studenten op de niveaus 1 en 2 altijd een gift is. Ook als de student de opleiding niet afrondt, hoeft de student de beurs niet terug te betalen. Alleen als er sprake is van een lening (naast de beurs) ontstaat er een terugbetaalplicht.

Terugbetaalperiode

Wie een mbo-opleiding heeft gevolgd mag voortaan de studieschuld in 35 jaar terugbetalen. Voorheen gold er voor het mbo een kortere terugbetaalperiode van 15 jaar. Veel ouders zijn nog onbekend met deze verandering. Dat geldt ook voor het verdwijnen van de bijverdiengrens. Voorheen mochten mbo-studenten per jaar maximaal 16.000 euro bijverdienen om recht te houden op studiefinanciering. Deze grens is met ingang van het nieuwe schooljaar verdwenen.

Doorstroom

Studenten die na hun mbo-studie willen doorstromen naar het hbo, kunnen dit zonder financieel risico één jaar doen met studiefinanciering. Als de student de hbo-opleiding na een jaar verlaat, vervalt de studieschuld die in dat jaar is opgebouwd.

Campagne

Om iets te doen aan de onbekendheid met de nieuwe regels, start DUO een informatiecampagne. Deze campagne richt zich ook op de ouders van mbo-studenten. Een woordvoerder van DUO: ‘We richten onze communicatie in eerste instantie op de studenten. Maar we weten uit ervaring dat, meer dan de mbo-studenten zelf, vooral hun ouders zich verdiepen in studiefinanciering. Daarom willen we de komende tijd ook de ouders goed informeren over de veranderingen voor het mbo.’

Er zijn inmiddels ook Kamervragen gesteld over dit onderwerp. De indiener van de vragen, Hans Teunissen (D66), wil graag antwoord op de vragen voor het geplande commissiedebat over mbo van 13 september 2023.

Lees ook: Mbo-studenten laten aanvullende beurs links liggen