Nieuwe tussen-cao mbo met technische punten

Er is een nieuwe kortlopende cao voor het mbo. In deze cao hebben de bonden en de MBO-raad vooral technische zaken aangepast. ‘Het is een tussen-cao’, aldus AOb-bestuurder Henrik de Moel.

De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot 1 mei 2022. Afspraken over loon zijn niet gemaakt. AOb-onderhandelaar De Moel: ‘Over loon kunnen we het nog niet hebben, want pas in het voorjaar maakt het kabinet bekend wat de loonruimte is. Bij de volgende cao-ronde zullen we een loonsverhoging afspreken waarbij we gebruikmaken van de hele loonruimte uit 2022.’

Nieuw kabinet

Eerder zegden de bonden de huidige cao, die liep tot 1 december, op om te voorkomen dat deze automatisch verlengd zou worden tot de zomer van 2022. De bonden hadden de stille hoop dat er inmiddels een nieuw kabinet zou zijn, dat wellicht stevig zou investeren in het onderwijs. Dat kabinet is er zoals bekend nog niet. Wel is er bij de onderhandelaars gelobbyd voor meer geld voor het mbo.

Fusies

De technische aanpassingen in de cao hebben onder andere betrekking op mogelijke gevolgen van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Deze wet, die onlangs ook door de Eerste Kamer is aangenomen, maakt het voor mbo-scholen makkelijker om te fuseren met vo-scholen in verticale scholengemeenschappen. Een en ander kan gevolgen hebben voor wisseling van werklocaties voor medewerkers. Volgens Abhilash Sewgobind, onderhandelaar namens CNV Onderwijs, wilde de MBO Raad nog dit jaar afspraken maken over de gevolgen van deze wet. Sewgobind: ‘Deze wet maakt het makkelijker om te fuseren met vo-scholen, bijvoorbeeld in krimpregio’s. Nu is er ook duidelijkheid in de cao over wat er gebeurt na 1 januari bij fusie of splitsing van instellingen.’

Minimumloon

In de cao zijn verder afspraken gemaakt over een verhoging van het minimumloon. Het minimum maandsalaris is per 1 december 2021 1.935 euro bruto (14 euro per uur). Deze aanpassing komt terug in de functieschalen 1 tot en met 5 en is een uitwerking van eerdere afspraken.

Meer tijd

Joany Krijt, bestuurder van MBO Utrecht en woordvoerder namens de MBO Raad, is blij dat er een nieuwe cao is: ‘We hebben in de afgelopen cao’s diverse procesafspraken gemaakt die tijd vergen om goed uit te werken. Wij zijn blij dat we nu meer tijd hebben om dit als sociale partners goed te kunnen doen. Al met al een prima resultaat voor een korte periode waarin we met de vakbonden intensief in gesprek zullen blijven.’

Bekijk hier het onderhandelaarsakkoord

Lees ook: AOb wil meer docenten in hogere loonschaal