NL Leert Door: scholing als antwoord op corona

De coronacrisis maakt het belang van ‘leven lang ontwikkelen’ nog eens extra duidelijk. Via de campagne ‘NL Leert Door’ ondersteunt de overheid bij- en omscholing.

De overheid wil werkenden of werkzoekenden stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Door de coronacrisis is in sectoren als toerisme en horeca veel werk weggevallen, terwijl er in andere sectoren grote personeelstekorten zijn. Veel werkenden zullen dus aangewezen zijn op bij- of omscholing. Om mensen daarbij te ondersteunen is de campagne NL Leert Door gestart.

Ontwikkeladviezen

Concreet gaat het om twee vormen van ondersteuning. In de eerste plaats kunnen werkenden en werkzoekenden kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een loopbaanadviseur. Met zo’n advies krijgen mensen zicht op de arbeidsmarktkansen die er in deze crisis voor hen zijn. Het doel is om vanaf begin augustus zo’n 20.000 ontwikkeladviezen mogelijk te maken. Een vergelijkbare regeling bestaat overigens al sinds 2019. In dat jaar zijn ruim 25.000 ontwikkeladviezen verstrekt. Kijk voor een voorbeeld naar dit filmpje.

Online scholing

De tweede vorm van ondersteuning heeft betrekking op het volgen van online scholing. Vanaf het vierde kwartaal van 2020 kunnen mensen gratis online scholingsactiviteiten volgen. Opleiders kunnen een aanvraag indienen om de kosten van deze online scholing te dekken. Het uiteindelijke aanbod moet divers zijn qua niveau, zodat mensen met verschillende opleidingsachtergronden er gebruik van kunnen maken. Het kan gaan om kortdurende cursussen, maar ook om vakgerichte modules. Het doel is om tussen de 50.000 en 80.000 scholingstrajecten te laten plaatsvinden.

Ander werk

Voor de campagne NL Leert Door is in totaal 50 miljoen euro beschikbaar. Minister Koolmees van Sociale Zaken is blij met het pakket: ‘Het is heel belangrijk dat mensen regelmatig nadenken over de toekomst van hun werk. Dat is altijd al zo, maar in deze crisis geldt dat extra. Veel mensen zullen de komende maanden ander werk moeten gaan doen. Wie zich daar nu al op voorbereidt, kan sneller een overstap maken als dat nodig is.’

Lees hier de Kamerbrief over NL Leert Door

Lees ook: Adnan Tekin: ‘Coronacrisis biedt ook kansen voor het mbo’