Noordelijke scholen komen met regeling voor schoolkosten

Acht mbo-scholen in het noorden hebben samen een uniforme regeling ontworpen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders met minder draagkracht.

Acht mbo-scholen in Friesland, Groningen en Drenthe hebben samen een regeling ontworpen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten. Door de uniforme regeling hoeven studenten hun schoolkeuze niet te laten afhangen van de hoogte van de schoolkosten die nodig zijn.

Flinke kosten
Voor sommige opleidingen moeten studenten flinke kosten maken voor materialen, werkkleding of een laptop. Om te voorkomen dat deze kosten bepalend zijn voor een studiekeuze, heeft het ministerie van onderwijs eind vorig jaar miljoenen beschikbaar gesteld voor een tegemoetkoming voor minderjarige leerlingen. Het is aan de scholen hiervoor een regeling te maken.

Uniform
De acht mbo-scholen in het noorden zorgen met de uniforme regeling ervoor dat studenten en ouders eenvoudig een beroep kunnen doen op de regeling. De scholen coördineren de aanvragen voor tegemoetkoming en helpen de ouders om een aanvraag in te dienen. Inmiddels zijn de eerste tegemoetkomingen verstrekt. Meestal gaat het om bedragen van enkele honderden euro’s per leerling.

Studiekeuze
De mbo-scholen zijn blij met de gezamenlijke aanpak. Wim Moes van het Alfa College: ‘We willen dat jongeren zich alleen hoeven bezig te houden met het kiezen van de juiste opleiding. Dat is al moeilijk genoeg. Bij de intake bespreken we de mogelijkheden tot tegemoetkoming. We stimuleren het gesprek hierover en zorgen voor een goede coördinatie van de aanvragen.’

De acht deelnemende mbo-scholen zijn: het Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, Drenthe College, Menso Alting, Noorderpoort, Terra en Alfa-college.

Lees ook: Tien miljoen voor schoolkosten minderjarige mbo’ers