Noordelijke scholen zweren onderlinge concurrentie af

Drie noordelijke mbo-scholen, Noorderpoort, Alfa-college en DC Terra, beloven elkaar geen studenten meer af te snoepen. Door samen te werken denken de scholen beter oplossingen te kunnen bieden voor sociaaleconomische vraagstukken in Noordoost Nederland. ‘Samen voor een sterk mbo en een sterke regio’.

De scholen werken al langere tijd samen, onder op het gebied van voorlichting over studiekeuze en het aanbod van opleidingen. Recent is daar de samenwerking in DNA Next bijgekomen. DC Terra, Noorderpoort en Alfa (DNA) bieden sinds kort samen bijscholingscursussen voor volwassenen aan. Enno van der Werff van het Alfa-College is er blij mee: ‘Doordat we de handen ineen slaan, realiseren we een aanbod waartoe we los van elkaar niet in staat zijn. Zo bedienen we onze klanten op maat en werken we tegelijk aan het oplossen van tekorten op de arbeidsmarkt.’

Samenwerking

De drie scholen zijn van plan hun samenwerking verder uit te breiden. Op 17 juni ondertekenden zij daartoe een overeenkomst. Het is de bedoeling dat de medewerkers van de scholen de komende tijd op allerlei manieren gaan samenwerken. Paul de Rook van Noorderpoort hoopt dat de scholen hierdoor een bijdrage kunnen leveren aan een sterke regio: ‘Door uit de concurrentie te stappen, kunnen we onze beschikbare middelen optimaal inzetten. Dat doen we met als doel ons onderwijs relevant en op een hoog niveau te houden. En letterlijk bereikbaar te blijven voor studenten. Dat laatste is essentieel, want bij het oplossen van de vraagstukken uit de regio, hebben we mbo’ers hard nodig.’

Campussen

De drie scholen willen via campussen hun onderwijs op een vernieuwende manier gaan vormgeven. Binnen een campus werkt de mbo-school samen met werkgevers en hbo-opleidingen. Volgens Arwin Nimis van DCTerra is de Energiehub050 hiervan een mooi voorbeeld: ‘Daarin werken we met diverse partijen aan vraagstukken op gebied van energietransitie. We koppelen het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek aan elkaar en bieden studenten op deze manier een contextrijke leeromgeving.’

Studentenraden

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst waren de studentenraden van de drie scholen aanwezig. De studentenraden werken steeds meer samen, zoals recent bij de ontwikkeling van een keuzedeel ‘medezeggenschap’. Studenten leren hierin hoe zij hun stem kunnen laten horen binnen de school. Dat sluit volgens de drie scholen aan bij de kerngedachte van DNA: samen voor een sterk mbo en een sterke regio.

Lees ook: Minister Dijkgraaf onder de indruk van denkers en doeners