Noorderpoort start practoraat Automotive

Roeland Hogt is vorige week geïnstalleerd als practor op het vakgebied Automotive. Tevens ondertekende Noorderpoort een convenant voor de Truck Academy.

Op donderdag 15 juni hield practor Roeland Hogt zijn intredingsrede ‘Automotive van nu en voor de toekomst’. Met het practoraat wil Noorderpoort in staat zijn snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied Automotive. Binnen het practoraat wordt onderzocht wat veranderingen rondom producten en technologieën betekenen voor het onderwijs. Onderwerp van onderzoek is bijvoorbeeld ‘de garage van de toekomst’.

Kenniscentrum
Met het practoraat wil Noorderpoort zijn positie als kenniscentrum versterken en de regionale werkgelegenheid versterken. In dat verband werd tevens het convenant Truck Academy getekend door Noorderpoort, de Noordelijke truckdealers en brancheorganisatie Bovag. Noorderpoort zet met het practoraat en de Truck Academy in op diverse innovaties binnen de branche.

Informatiebijeenkomst
Op 4 juli organiseert de Stichting Ieder MBO een practoraat een informatiebijeenkomst voor mbo-scholen die ook overwegen een practoraat in te stellen. In de bijeenkomst worden vragen behandeld als: wat is een practoraat, welke stappen moet je zetten om een practoraat op te zetten en wat kost een practoraat? Tevens worden er voorbeelden gegeven van practoraten en wordt uitgelegd welke hulp de Stichting Ieder mbo een practoraat kan geven. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@practoraten.nl

Lees ook: Met practoraten naar beter beroepsonderwijs