OESO opnieuw positief over Nederlands mbo

Ook in het nieuwe vergelijkende OESO-rapport zijn lovende woorden te lezen over het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Geroemd wordt vooral de nauwe samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Elk jaar brengt de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, een rapport uit waarin de kwaliteit van het onderwijs in tientallen landen wordt vergeleken. Nederland komt steevast goed uit de bus, een plek in de top 10 is gegarandeerd. De laatste jaren zijn in de rapporten lovende opmerkingen opgenomen over het Nederlandse beroepsonderwijs, met name vanwege de traditie van een goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Sterk
Ook in de nieuwste editie van Education at a Glance 2017 scoort Nederland weer prima. In de begeleidende brief van minister Bussemaker is de volgende samenvatting van het OESO-rapport te lezen: ‘Nederland (heeft) een sterk systeem van middelbaar beroepsonderwijs. Het opleidingsaanbod hiervan wordt afgestemd op de vraag en het aanbod van de arbeidsmarkt. Hierdoor kan er op adequate wijze ingegaan worden op actuele veranderingen op sociaal economisch gebied.’

Onvoldoende flexibel
In een recent, meer diepgravend advies uit de OESO zich kritischer over het Nederlandse beroepsonderwijs. Volgens dat advies is er sprake van een lage leerbereidheid bij volwassenen. Scholen zouden meer kunnen inspelen op de wensen van werkenden. Volgens de OESO zijn de Nederlandse mbo-scholen nog ‘onvoldoende flexibel en responsief’. Ondanks deze kritiek doet Nederland het blijkens het jongste rapport nog steeds in vergelijkend perspectief zeer goed.

Lees ook: OESO: Nederland moet lerende economie worden