Onderteken het MBO Manifest

Op 16 maart lanceerde de beroepsvereniging van mbo-opleiders het MBO Manifest. In zeven speerpunten laat de beroepsvereniging zien wat nodig is om het werk, als opleider en als lid van het onderwijsteam, zo goed mogelijk uit te voeren.

Inmiddels hebben al meer dan zevenhonderd docenten het manifest ondertekend. Via deze link kan iedereen die achter de zeven punten staat het manifest ondertekenen.

In gesprek
Uiteraard is het de bedoeling dat de punten uit het manifest ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Op woensdag 5 april gaan docenten daarom in gesprek met vertegenwoordigers van de MBO Raad, het ministerie van Onderwijs en studenten over wat er in de sector moet gebeuren om het manifest te realiseren. Tijdens deze bijeenkomst wordt onderzocht wie wat kan doen om via het manifest tot kwalitatief goed onderwijs te komen.

Aanmelden
De bijeenkomst vindt plaats als preconferentie bij de Managementconferentie ‘Droom en daad verbinden’. Aanmelden kan tot 28 maart door een mail te sturen naar innovatiehuis@cviweb.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.

Lees ook: Docenten bundelen hun wensen in MBO Manifest