Onderwijs raakt uit beeld: hopen op formatie

Mocht u de illusie hebben gehad dat `onderwijs` hèt item zou worden in de verkiezingscampagne, dan bent u nu een teleurgesteld mens. Identiteit, migratie, geloofwaardigheid en Groningen vieren de boventoon.

In het Carrédebat moest onderwijs het doen met, geloof ik, één opmerking van Lodewijk Asscher die het belang onderstreepte van onderwijs als remedie tegen racisme. In de nazit met deskundigen werd die opmerking ook nog afgedaan als een weinig adequate reactie op het onderwerp.

Telegraaf
De special van de Telegraaf levert ook geen soelaas. Zelfs Pechtold geeft onderwijs niet de hoogste prioriteit. De PvdA maakt zich sterk voor miljarden voor de kinderopvang maar verder moet je onderwijs zoeken in bijzinnen. Opmerkelijk wel in de Telegraafspecial de paginagrote advertentie van CodePact, een verzameling van instellingen en bedrijven die zich sterk maken voor het onderwijs in digitale vaardigheden. Zij doen een concrete suggestie voor een passage in het regeerakkoord: ‘Dit kabinet gaat er voor zorgen dat kinderen en jongeren op structurele wijze digitale vaardigheden aanleren en biedt leraren de kans zich hierop versneld bij te scholen.’

Formatie
De vraag is dan wat ons, het mbo, nog rest? Welaan, dan maar alle ballen op de kabinetsformateur! Na 15 maart weten we welke partijen aan tafel zitten. Dat zullen er niet één of twee zijn die hun verkiezingsprogramma’s kunnen mixen of uitwisselen (zie het Bos-kwartet bij Rutte II). Nee, waarschijnlijk worden het er vier of vijf en dus is er alle ruimte voor de kabinetsformateur gebruik te maken van aangeleverde plannen.

Vijfpuntenplan
Voor het MBO is het dus zaak die plannen aan te leveren. De MBO Raad heeft daartoe al een aanzet gegeven met een 5-puntenplan:
1 Geef talentontwikkeling een grotere kans door te vroege selectie tegen te gaan
2 Breng laag opgeleiden naar een hoger niveau
3 Maak werk van vluchtelingen
4 Ouders van minderjarigen in het mbo verdienen net zoveel financiële ondersteuning als die in het vo.
5 Wees terughoudend met nieuwe regelgeving voor het mbo
Ton Heerts heeft hier nog een nieuwe zesde wens aan toegevoegd:
6 Meer investeren in het basisonderwijs: taal en rekenen zijn natuurlijk belangrijk, maar er moet ook meer aandacht komen voor algemene technologische vaardigheden, al op de basisscholen. Er is geen beroep waarbij techniek geen rol speelt.

MBO-manifest
Daarnaast is de BVMBO (Beroepsvereniging Opleiders MBO) bezig met een ‘MBO Manifest’ waarbij leden en betrokkenen kunnen aangeven met welke top-5 maatregelen het MBO zou kunnen worden verbeterd. Welaan: het is zaak dat die uitslag, nu het ertoe doet, bekend wordt en toegevoegd aan de wensen van de MBO Raad en andere stakeholders. Voeg nu al die wensen samen en leg het bij de kabinetsformateur op tafel. Daar moet de slag gewonnen worden. Om met de heer Macron te zeggen – Minister onder Francois Hollande en nu gedroomd presidentskandidaat: En Marche!

Haye van der Werf