Onderwijscoöperatie laat eigen organisatie doorlichten

Een kwartiermaker gaat de komende tijd de Onderwijscoöperatie doorlichten. Op die manier wil de lerarenvereniging het draagvlak onder de achterban vergroten.

Onder leraren is de laatste tijd veel kritiek op de Onderwijscoöperatie, de samenwerkingsorganisatie van grote onderwijsbonden in Nederland. De kritiek richt zich met name op de rol die de vereniging bij het lerarenregister speelt. Terwijl het draagvlak voor dat register onder leraren niet groot is, vormt de Onderwijscoöperatie de belangrijkste uitvoerder ervan.

Vertrouwen
Volgens het Algemeen Dagblad heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie na een gesprek met minister Slob besloten de eigen organisatie te laten doorlichten. De nog aan te stellen kwartiermaker moet onderzoeken hoe de organisatie het vertrouwen van leraren kan terugwinnen. Ook moet hij of zij kijken naar de positie van het bestuur. ‘Om draagvlak te behouden, zullen we naar onszelf moeten kijken’, zo citeert het Algemeen Dagblad uit een intern verspreide nieuwsbrief.

Voorzitter
De al langer bestaande kritiek op de lerarenorganisatie zwol de afgelopen weken aan toen het bestuur de populaire onderwijzer Jan van de Ven (PO in Actie) als kandidaat voorzitter afwees. Hieruit zou blijken dat de rol van de traditionele vakbonden binnen de Onderwijscoöperatie te groot is. Volgens critici zou de Onderwijscoöperatie zich moeten omvormen tot beroepsvereniging die zich richt op de inhoud van het vak. De rol van de vakbonden zou daarom kleiner moeten worden.

Lees ook: BVMBO zegt lidmaatschap Onderwijscoöperatie op