Onderwijsraad: kwaliteit van stages staat onder druk

De grote tekorten op de arbeidsmarkt leiden tot een gebrek aan opleidingsplekken in de beroepspraktijk. De kwaliteit van stages komt hierdoor onder druk te staan. Ook ligt stagemisbruik op de loer.

Dat schrijft de Onderwijsraad in het advies Een klemmend beroep. In het advies constateert de Raad dat het grote tekort op de arbeidsmarkt gevolgen heeft voor het leren in de praktijk. In sommige sectoren hebben werkgevers te weinig capaciteit om studenten te begeleiden. Ook ligt het gevaar van stagemisbruik op de loer. Studenten worden soms bijvoorbeeld als volwaardige werknemers ingezet.

Spaarzaam

De Onderwijsraad adviseert scholen dan ook om stages ‘doelbewust en spaarzaam’ in te zetten. Waar mogelijk zouden scholen voor alternatieve vormen van praktijkleren moeten kiezen. Het kan bijvoorbeeld gaan om praktijksimulaties. Ook kunnen studenten op school praktijkopdrachten uitvoeren die vanuit werkgevers worden aangedragen.

Kwaliteit

Daarnaast adviseert de Onderwijsraad om op landelijk niveau afspraken te maken over de kwaliteit van stages. Het gaat bij deze ‘principes van kwaliteit’ bijvoorbeeld om de eis dat het praktijkdeel past bij leerdoelen van de student. Ook zouden afspraken gemaakt moeten worden over begeleiding, het tegengaan van discriminatie en een minimale vergoeding.

Stagepact

De MBO Raad reageert kritisch op het rapport van de Onderwijsraad. Voorzitter Adnan Tekin vindt het geen goed idee stages te vervangen door simulaties: ‘Dit verschuift het probleem van arbeidstekorten van bedrijven naar scholen, die zelf ook te maken hebben met personeelstekorten.’ Daarnaast wijst de MBO Raad op het stagepact dat de scholen een jaar geleden met werkgevers en het ministerie hebben gesloten. In dit pact is bijvoorbeeld afgesproken dat bij iedere stage drie contactmomenten tussen school en leerbedrijf zijn. Ook bevat het pact afspraken over stagevergoedingen en het tegenaan van discriminatie. Voor Tekin is vooral van belang dat scholen en werkgevers samen moeten zorgen voor goede stages: ‘Het is en blijft een gedeelde verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat studenten de benodigde kennis en vaardigheden verwerven om succesvol te zijn in hun toekomstige carrières.’

Lees hier het advies van de Onderwijsraad

Lees ook: Kamer wil onderzoek naar minimale stagevergoeding

Foto: Onderwijsraad