Onderzoek bevestigt: amper misbruik studiebeurs

Het komt hoogstens incidenteel voor dat mbo-studenten zich louter inschrijven voor een studie om zo recht op studiefinanciering te krijgen. Die conclusie trekt onderzoeksbureau ResearchNed na een verkennend onderzoek.

In opdracht van het ministerie van OCW heeft ResearchNed onderzocht in hoeverre mbo-studenten oneigenlijk gebruikmaken van studiefinanciering. Dit naar aanleiding van berichtgeving door de NOS dat mbo-leerlingen veelvuldig zich zouden inschrijven voor een mbo-studie, om zo in aanmerking te komen voor studiefinanciering. ‘Het is gewoon de kortste en slimste manier om snel geld te verdienen’, zou een leerling hebben beweerd.

Gift
Het onderzoek van ResearchNed heeft zich gericht op studenten van de entreeopleiding (niveau 1) en de basisberoepsopleiding (niveau 2), omdat alleen deze studenten de studiebeurs als gift ontvangen. Studenten op niveau 3 en 4 ontvangen de beurs als lening, die ze moeten terugbetalen als ze de studie niet met succes afronden.

0,04%
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de reden om lessen niet te volgen niet te relateren zijn aan oneigenlijk gebruik van de studiefinanciering. Uit een aanvullende cijfermatige analyse blijkt dat er slechts bij 0,04% van de mbo-studenten sprake is van verdacht gedrag: veel switchen van studie, veel verzuim en geen diploma. In absolute cijfers zou het om ongeveer 175 leerlingen gaan.

De uitkomsten van het nieuwe onderzoek sluiten aan bij eerdere uitlatingen van het ministerie. Ook de scholen zelf hadden al gemeld dat er van grootschalig misbruik geen sprake was.

Lees ook: Misbruik studiefinanciering in mbo?