Onderzoek naar bekendheid van Wet beroep leraar

Het ministerie laat onderzoek doen naar de bekendheid van de Wet beroep leraar. Docenten uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kunnen de enquête online invullen.

De Wet beroep leraar is vooral bekend geworden omdat hierin het lerarenregister verplicht werd gesteld. Inmiddels is van dit register weinig meer over: het huidige kabinet heeft alle activiteiten rond het register in de ijskast gezet. Alleen de tool waarmee leraren hun scholingsactiviteiten kunnen bijhouden is nog actief. Gebruik van dit lerarenportfolio wordt door het ministerie gepromoot.

Statuut

Maar de Wet beroep leraar gaat niet alleen over het lerarenregister. Andere belangrijke onderdelen zijn de omschrijving van het beroep leraar en het idee van een professioneel statuut waarin het vak nader omschreven wordt. In het mbo is al jaren geleden zo’n statuut opgesteld.

Nulmeting

Het ministerie van Onderwijs heeft nu onderzoeksbureau Panteia gevraagd een nulmeting uit te voeren naar de bekendheid van de wet. Naast de bekendheid wordt ook gekeken of leraren op enige manier betrokken worden bij de implementatie van de wet en hoe leraren denken over de beoogde resultaten van de wet. Leraren kunnen de korte vragenlijst online invullen. Panteia stelt zestien cadeaubonnen beschikbaar voor respondenten.

Klik hier voor de online enquête

Lees ook: Lerarenregister wordt uitgefaseerd naar portfolio