Onduidelijkheid over rekenen in het mbo blijft bestaan

De onduidelijkheid over rekenen in het mbo wordt niet voor de zomer opgelost. Het ministerie van OCW is nu van plan kort na het reces een knoop door te hakken.

De rekendocenten in het mbo blijven voorlopig in onzekerheid over de regelgeving rond het rekenen in het mbo. Het ministerie van Onderwijs had eerder aangekondigd voor de zomer duidelijkheid te verschaffen over de vraag wanneer het rekenexamen zou gaan meetellen voor het examen. Maar het ministerie heeft meer tijd nodig en wil pas na het zomerreces de knoop doorhakken.

Onderhoudsplicht
Volgens een bericht van de MBO Raad is er de afgelopen tijd goed overleg geweest met het ministerie. De belangenorganisatie van de mbo-scholen vindt het vooral van belang dat het rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs op orde is. In een doorlopende leerlijn heeft het mbo de taak om de rekenvaardigheid die de studenten op het voortgezet onderwijs verworven hebben tijdens de mbo-opleiding op peil te houden. Dit wordt de onderhoudsplicht genoemd.

Vanaf 2019?
Volgens de MBO Raad zou het mogelijk moeten zijn om rekenen te laten meetellen voor studenten die vanaf 1 augustus 2019 starten met hun opleiding. Rekendocenten in het mbo hebben altijd het standpunt ingenomen dat rekenen zo spoedig mogelijk moet meetelleen voor het diploma, omdat studenten anders niet te motiveren zijn voor de rekenlessen.

Lees ook: Onenigheid over invoeringsdatum nieuwe rekentoets