Onenigheid over invoeringsdatum nieuwe rekentoets

Waar rekendocenten de rekentoets het liefst zo snel mogelijk laten meetellen, pleit de MBO Raad voor verder uitstel. Het ministerie van Onderwijs hakt een dezer dagen de knoop door.

De laatste maanden is er op en rond het ministerie van Onderwijs druk overleg gevoerd over de nieuwe rekentoets. In het Regeerakkoord is afgesproken dat de toets in het mbo ‘beroepsgericht’ wordt. Het is bedoeling rekenopgaven zoveel mogelijk te koppelen aan het beroep waar de studenten voor worden opgeleid. In dat verband krijgen scholen waarschijnlijk ook meer ruimte om zelf toetsen te ontwikkelen, wellicht in combinatie met een centraal examen.

Onmogelijke taak
De grootste onduidelijkheid bestaat nog over de invoeringsdatum. Studenten van welk jaar moeten verplicht de rekentoets behalen? In het verleden waren mbo-docenten en bestuurders het hierover eens: de toets zou zo snel mogelijk moeten meetellen. Een belangrijke reden hiervoor is de motivatie van studenten. Als het resultaat niet meetelt, zijn studenten lastig te motiveren. Rekendocenten staan dan voor een vrijwel onmogelijke taak.

Onderhoudsplicht
De MBO Raad stelt echter in een recente brief aan de ministers van Onderwijs dat de rekentoets pas kan meetellen in het mbo als er duidelijkheid is over de situatie in het voortgezet onderwijs. De MBO Raad wijst in de brief erop dat het mbo rond rekenen primair een onderhoudsplicht heeft: het rekenniveau dat studenten in het voortgezet onderwijs behaald hebben, moet tijdens de mbo-studie behouden blijven. Pas als studenten met dat niveau naar het mbo komen, is het redelijk de rekentoets te laten meetellen voor het mbo-diploma. Zie ook deze nadere toelichting van de MBO Raad.

Twee jaar uitstel?
Concreet pleiten de rekendocenten, verenigd in het Platform Rekendocenten van de bvmbo, ervoor om voor studenten die komend studiejaar instromen het rekenexamen al verplicht te stellen. De MBO Raad wil minimaal twee jaar extra uitstel: pas studenten die in 2020 aan hun opleiding beginnen zouden de rekentoets moeten behalen. Het ministerie van Onderwijs heeft aangekondigd ‘medio juni’ in een brief aan de Tweede Kamer meer duidelijkheid te geven over het rekenonderwijs en de rekentoets.

Lees hier de laatste nieuwsbrief van het Platform Rekendocenten van de BVMBO

Lees ook: Rekentoets telt vanaf 2019 mee voor diploma