Rekentoets telt vanaf 2019 mee voor diploma

De rekentoets in het mbo gaat op korte termijn toch meetellen voor het diploma. In afwachting van een geheel nieuwe toets die de komende tijd ontwikkeld wordt, komt het ministerie met een tussenoplossing.

Dat schrijft minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief meldt de minister dat de Nederlandse Vereniging van Wiskundedocenten een alternatief voor de rekentoets heeft uitgewerkt. Dit alternatief, ‘een nieuw perspectief voor rekenen’, wordt nader uitgewerkt in het kader van het project curriculum.nu. In dit project, de opvolger van Onderwijs2032, werken docenten en deskundigen aan een nieuw curriculum voor het primair en het voortgezet onderwijs.

Tussenoplossing
Omdat de ontwikkeling van zo’n nieuw curriculum nog wel enige tijd duurt, wil het ministerie met een tussenoplossing komen voor de huidige situatie. Vooruitlopend op de uitkomsten van curriculum.nu wordt daarom gewerkt aan een rekentoets die binnen het huidige curriculum kan meetellen voor het examen. In de brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister te werken aan een toets die ‘op korte termijn mee kan gaan tellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en in het mbo’. Het streven is om nog voor de komende zomer deze tussenoplossing gereed te hebben. De rekentoets kan dan vanaf het schooljaar 2019/2020 meetellen voor het diploma.

Diploma
Met de tussenoplossing komt het ministerie tegemoet aan de wens van docenten in het vo en het mbo om snel een einde te maken aan de onwenselijke situatie waarin de rekentoets wel wordt afgenomen, maar niet meetelt voor het diploma. In een interview met MBO Today zei Inge Vossenaar, directeur mbo bij het ministerie van Onderwijs, onlangs dat het belang van rekenen op geen enkele manier ter discussie staat: ‘Het is belangrijk dat alle mbo-studenten een bepaald rekenniveau behalen, voor hun beroep maar ook voor de doorstroom naar het hbo. De eisen die we aan het rekenniveau stellen blijven dan ook ongeveer gelijk, maar er komen wel meer mogelijkheden voor de manier waarop er getoetst wordt.’

Lees hier de Kamerbrief en het voorstel van de Wiskundeleraren

Lees ook:
Wiskundeleraren: kom snel met alternatief voor rekentoets
Platform rekendocenten: laat rekentoets snel meetellen

Geplaatst op 9 maart 2018 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's worden actuele thema's gevolgd: • MBO City 2016 • Lerarenregister Excellent Vakmanschap • Actieplan MBO    

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hier naast: Nieuwsbrief