Ontwikkeladviezen in één maand uitverkocht

Binnen één maand hebben meer dan 20.000 mensen zich gemeld voor een ‘ontwikkeladvies’. Zo’n advies is bedoeld voor werknemers die zich door de coronacrisis moeten omscholen. Aanvragen zijn niet meer mogelijk.

De ontwikkeladviezen van de regeling ‘NL Leert Door’ voorzien in een grote behoefte. Vanaf 1 augustus konden mensen een traject aanvragen bij een loopbaanadviseur om zicht te krijgen op hun arbeidsmarktkansen in deze recessie. Veel sneller dan verwacht is het maximum aantal inschrijvingen bereikt. Binnen één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd. Hiermee is de grens bereikt van het aantal trajecten dat de overheid kan bekostigen. Vanaf nu kan geen ontwikkeladvies meer worden aangevraagd.

Verrast

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees is verrast door de grote belangstelling: ‘De vraag naar ontwikkeladviezen overtreft al onze verwachtingen. Het blijkt dat veel mensen het fijn vinden als iemand met hen meedenkt over hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. En ik ben blij dat we ruim 20.000 mensen die hulp kunnen bieden. Maar ik snap dat anderen misschien teleurgesteld zijn. Ik hoop dat zij via andere kanalen in aanraking kunnen komen met een adviestraject. Bovendien stelt het kabinet extra budget voor ontwikkeladviezen in 2021 beschikbaar.’

NL Leert Door

De ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma NL Leert Door, dat is gepresenteerd ten tijde van het tweede steunpakket voor banen en economie in mei. Het doel van dit programma is om werkenden en werkzoekenden te helpen zich voor te bereiden op veranderingen op de arbeidsmarkt. Met NL Leert Door financiert het kabinet niet alleen ontwikkeladviezen, maar ook kosteloze online scholing. Naar verwachting komen de eerste opleidingen en cursussen deze winter beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden. In totaal heeft het kabinet 50 miljoen euro uitgetrokken voor NL Leert Door. Daarvan is 14 miljoen euro gereserveerd voor ontwikkeladviezen.

Nieuw pakket

Bij de presentatie van het steun- en herstelpakket afgelopen week is bekend geworden dat het kabinet extra geld uittrekt om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderde arbeidsmarkt. Er komt geld vrij voor onder meer scholing en ontwikkeladviezen. Dat geld komt in 2021 beschikbaar. Er wordt nu gekeken hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Tot die tijd kunnen mensen op verschillende andere manieren financiële ondersteuning krijgen bij een adviestraject van een loopbaanadviseur. Zo zijn er werkgevers en vakbonden die een dergelijk traject financieren. Ook O&O-fondsen, die verbonden zijn aan een bepaalde sector of branche, hebben hier vaak een regeling voor. Ook regionale leerwerkloketten bieden de mogelijkheid om een ontwikkeladvies te volgen.

Bekijk hier alles over de regeling NL Leert Door

Lees ook: NL Leert Door: scholing als antwoord op corona