Onzekerheid over aanmeldingen nieuwe schooljaar

Welk effect heeft de coronacrisis op het aantal inschrijvingen bij mbo-scholen? Voorlopig is veel onzeker.

De periode voor de zomer is altijd spannend voor scholen: op hoeveel nieuwe studenten kunnen we volgend jaar rekenen? Die spanning is dit jaar extra groot. Door de coronacrisis is alles anders. Bij de online voorlichtingsactiviteiten die scholen hebben georganiseerd blijkt dat veel jongeren twijfelen over hun studiekeuze. Hoe ontwikkelen zich de baankansen in ‘het nieuwe normaal’? Is een tussenjaar nu misschien aantrekkelijk? Of is het vanwege de economische krimp juist verstandig om een beroepsopleiding te volgen?

Passie

Dat ‘corona’ effect zal hebben op het aantal inschrijvingen is duidelijk. Zo geeft MBO Amersfoort aan dat er voor opleidingen in de sectoren horeca, toerisme en uiterlijke verzorging minder belangstelling is. Opleidingen in de sector zorg en welzijn staan juist volop in de belangstelling. Bert van Wede, directeur Onderwijsbedrijven, waarschuwt echter voor kortetermijndenken: ‘Jongeren twijfelen nu over een opleiding tot kapster, steward of gastvrouw. Maar op langere termijn is er voldoende perspectief voor de beroepen die nu onder druk staan. Over drie jaar, als de opleiding is afgerond, kan er zo weer een tekort aan personeel zijn in deze sectoren.’ Volgens Van Wede is het verstandig als jongeren hun passie volgen. Ook in het verleden is gebleken dat baankansen snel kunnen veranderen als de economie weer aantrekt.

Zorgopleidingen

De populariteit van zorgopleidingen is niet overal zichtbaar. Bij Aventus (Deventer, Apeldoorn en omgeving) is geen verschil met andere jaren zichtbaar. Woordvoerder Joyce van de Stroom: ‘We zitten op vrijwel hetzelfde niveau als vorig jaar. Ook tijdens de online welkomsessies, die we met de studenten hebben gehouden, komt niet duidelijk naar voren dat ze vanwege deze bijzondere tijd voor de opleiding hebben gekozen.’ Bij Curio (West-Brabant) lijkt de animo voor een zorgopleiding wel toe te nemen. Volgens woordvoerster Mia Bink wordt er meer dan in andere jaren naar zo’n opleiding geïnformeerd. Maar concrete cijfers over de toename heeft Curio nog niet. Bij Hogeschool Windesheim (Zwolle) blijft het aantal aanmeldingen voor zorgopleidingen wat achter bij vorige jaren. Het totaalbeeld blijft dus voorlopig onduidelijk.

Leerbanen

Ook op andere leerlingenstromen zal de coronacrisis zeker effect hebben. Zo kan de doorstroom van mbo-gediplomeerden naar het hbo leiden onder de crisis. Hoe aantrekkelijk is het om een hbo-studie te volgen, als het onderwijs voor 90% online plaatsvindt? En wat blijft er in de afstandssamenleving over van het studentenleven? Verder is het aannemelijk dat het aantal leerbanen de komende tijd sterk afneemt. In april startten er 50% minder leerbanen dan een jaar eerder. Om het tij te keren is SBB inmiddels een leerbanenoffensief begonnen.

1 juni

Door de coronacrisis heeft het kabinet besloten om de aanmelddatum voor mbo-opleidingen te verschuiven, van 1 april naar 1 juni. Ook op 1 juni zal echter nog niet duidelijk zijn waar scholen straks bij het begin van het schooljaar op kunnen rekenen. Er zijn studenten die zich voor meerdere studies inschrijven en ook na 1 juni kunnen jongeren zich nog aanmelden voor een studie. Echte duidelijkheid zal er dus rond 1 september zijn, als het nieuwe schooljaar is begonnen.