Ook Eerste Kamer akkoord met toelatingsrecht mbo

Vanaf 2018 hebben studenten met de juiste vooropleiding het recht om toegelaten te worden op een mbo-opleiding van hun keuze. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs’.

De wet regelt ook dat de landelijke aanmelddatum voor alle mbo-opleidingen 1 april wordt. Deze datum geldt voor het eerst in 2018. Alle studenten die zich voor die datum aanmelden hebben recht op een studiekeuzeadvies. In het hbo geldt als landelijke aanmelddatum 1 mei.

Bindend studieadvies
Met het aannemen van de wet is ook het bindend studieadvies een feit. Hoewel veel fracties eigenlijk bezwaren hebben tegen zo’n advies, stemmen zij toch in met het wetsvoorstel omdat zo studenten in ieder geval een algemeen toelatingsrecht krijgen. Vanaf het studiejaar 2018-2018 krijgen alle studenten dus in hun eerste studiejaar een bindend studieadvies.

Toelatingseisen
Alleen in uitzonderlijke gevallen kunnen scholen studenten nog geweigeren, bijvoorbeeld als een opleiding te veel aanmeldingen krijgt. Ook zijn bij een aantal opleidingen aanvullende toelatingseisen (bijvoorbeeld voor een sportopleiding) mogelijk en kunnen studenten worden geweigerd die al voor drie opleidingen een negatief bindend studieadvies hebben gekregen. De wet gaat per 1 augustus 2017 in zodat scholen de tijd hebben om zich voor te bereiden op de aanmelddatum van 1 april 2018.

Lees ook: Toelatingsrecht maakt einde aan vage afwijzingen